Betydelig nettkontrakt

Telias nettdivisjon Skanova skal levere telefonitjenester til det svenske selskapet Vattenfalls 100.000 telekunder.
Avtalen trer i kraft 1. juli og omfatter all nasjonal og internasjonal trafikk mellom fast- og mobilnett.

For Vattenfall innebærer avtalen at de ikke behøver å investere i oppbygging og drift av eget telenett, og utelukkende kan konsentrere seg om kundene. Avtalen åpner for utvidelse fra rene telefonitjenester til internett-, bredbånd og annen televirksomhet.

Vattenfall har 600.000 strømkunder, som alle vil få tilbud om de nye tjenestene.