INNKJØPSSJEF: Marius Framnes går fra Sony Mobile og blir ny innkjøpssjef i Kjedehuset. (Foto: Kjedehuset)

INNKJØPSSJEF: Marius Framnes går fra Sony Mobile og blir ny innkjøpssjef i Kjedehuset. (Foto: Kjedehuset)

Fra Sony til Kjedehuset

Marius Framnes er ansatt som innkjøpssjef i Kjedehuset.

Marius Framnes er ansatt som innkjøpssjef i Kjedehuset. Framnes kommer fra Sony Mobile hvor han blant annet har vært National Account Manager for Kjedehusets distributørselskap Telefast og kjedeprofiler Nordialog og Telehuset.

Han har jobbet i Sony Mobile siden 2005 da det het Sony Ericsson. Framnes har en bachelor i internasjonalt salg og markedsføring fra BI.

Telenor-kjede

Kjedehuset har en "One stop shop" for små, mellomstore og store virksomheter rundt om i hele landet. I tillegg til maskinvare leverer Kjedehuset løsninger og rådgivning knyttet til skybasert samordnet kommunikasjon og mobilitet sammen med hovedaksjonær Telenor og partnere som Microsoft og Cisco.

Bedriftssatsingen er dekkes gjennom de landsdekkende kjedene Nordialog og Telehuset, samt i datterselskaper som telekomdistributøren Telefast, og Conmodo som står for ettermarkedet.

Bevegelser