KRYSTALLKLAR: Heidi Arnesen Austlid fra IKT-Norge var klar på at regjeringen måtte øke de foreslåtte bevilgningene til utbygging av bredbånd. (Foto: Gisle Orlund)

KRYSTALLKLAR: Heidi Arnesen Austlid fra IKT-Norge var klar på at regjeringen måtte øke de foreslåtte bevilgningene til utbygging av bredbånd. (Foto: Gisle Orlund)

Bevilgningene til bygging av bredbånd må økes

Administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge var krystallklar under årets Telecom World - bevilgningene som er foreslått til bredbåndsutbygging og statsbudsjettet for 2019 må økes.

Bredbåndsutbyggingen i Norge er kommet meget langt. Problemet med dette er at de områdene som står igjen er også de dyreste å bygge ut. I tillegg er dette en utbygging som skal nå beboerne i landets mest grisgrendte strøk. Dette er også de som virkelig har behov for et skikkelig bredbånd for å kunne fungere som en integrert del av storsamfunnet. 

I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å kutte bevilgningen til utbygging av områder som ikke er kommersielt lønnsomme med 50 millioner kroner. Dette betyr at det foreslåtte beløpet nå er på 99,7 millioner kroner. Bevilgningen for 2018 var altså på rundt 150 millioner kroner. Et meget beskjedent beløp som nå er blitt enda mer beskjedent.

– Bransjen selv investerer ca 8-10 milliarder pr år. Likevel er det et betydelig problem at boliger, bedrifter og offentlige tjenesteytere som for eksempel skoler og helseinstitusjoner ikke har tilgang på høykapasitets bredbånd. Redusert utbyggingsstøtte er lik økt ventetid på bredbånd, økt årlig støtte gir raskere utbygging til alle, sier Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Insitament

Austlid påpeker også at tilskuddet til utbygging av bredbånd er et insitament fra myndighetene sin side. Det viktige med disse tilskuddene er at det sender et signal om hvordan man prioriterer de siste som står igjen uten bredbånd. Viktig er det også å påpeke at statens bevilgninger utløser en langt større investering fra utbyggere, kommuner og fylker. Dermed er det et deprimerende signal regjeringen nå sender.

–  Mange ser seg blind på beløpets størrelse, noen sammenligner til og med med subsidiering av andre næringer. Det kan fort bli et blindspor, vi er ikke ute etter subsidier, men at regjeringen skal gjøre det mulig å nå regjeringens egne mål. Da handler størrelsen på beløpet om hvor lang tid det tar å bygge ut. Størrelsen på støtte totalt vil grovt sett bli det samme om vi gjør dette over få eller mange år, regjeringen må dermed velge om det skal gå så raskt som mulig eller sakte å få alle på nett, sier Austlid.

– Tilskudd til bredbåndsutbygging av bredbånd må heves til minst 2018 nivået, 147.9 millioner kroner. Jo høyere årlig utbyggingsstøtte jo raskere utbygging til hele landet, slår Austlid fast.