BI må forankres hos brukerne

BI må forankres hos brukerne

DND: Forankring og brukerorientering er to sider av samme sak

Av Håvard Ellefsen, adm. dir. og Caroline Carlsten, Fagansvarlig Usability, Affecto Norway

Manglende forankring, ikke mangel på brukerorientering trekkes frem som hovedårsaken til at Business Intelligence-prosjekter feiler av Lars Rinnan i NextBridge, i et innlegg her i Computerworld 1. desember.

Vi mener forankring og brukerorientering er to sider av samme sak. Både brukerne og deres ledelse må føle ansvar og eierskap, men like viktig er det at de er aktive deltakere i løsningens utvikling og livsløp. Strategien er et godt utgangspunkt, men vår erfaring er at mye av nytteverdien oppstår underveis, når brukerne ser hva de kan oppnåog hvilke spørsmål de kan stille.Egen erfaring tilsier at en løsning er dømt til å feile, eller i det minste bli mindre vellykket, dersom den ikke designes, utvikles og testes sammen med sluttbrukerne. I følge Gartnerbenyttes BI-løsningerbare av 20-30% av de potensielle brukerne. Det bør være en indikasjon på at forbedringspotensialet er stort.

Derimot er vi ikke ubetinget enige med Rinnan i at flere teknologiske fremskritt har gjort brukerorienteringen bedre. Vår erfaring er at mange av de teknologiske fremskrittene i verste fall har ført til det motsatte. Verktøy er fortsatt bare verktøy. Å tilrettelegge for informasjonshåndtering krever fagkunnskap og kompetanse utover det tekniske for å gi full uttelling. Verktøy kan brukes riktig eller de kan brukes feil. Helt uavhengig av brukervennligheten. Mulighetene verktøyene tilbyr er blitt mange, til dels forvirrende mange. For eksempel har begrepet «self service»bidratt til at fokuset på sluttbrukerbehov har blitt plassert enda lenger ned på prioriteringslisten. Brukere trenger man ikke bruke tid og budsjettkroner på. Informasjon skal de jo kunne hente selv.

Vi skal også gi Rinnan rett i at et BI-kompetansesenter (BICC) er av avgjørende betydning, men det forutsetter at BICC-et arbeider på riktig måte og er forankret hos brukerne. Affecto delte i år for første gang ut prisen for brukervennlig Business Intelligence. Prisen gikk til Telenors BICC med bakgrunn i resultatene de har oppnådd gjennom å innføre en langt mer brukerorientert utviklingsprosess. Telenor rapportererblant annet om bedre kommunikasjon og samarbeid mellom sluttbrukere og utviklere, bedre og mer brukervennlige løsninger, og faktisk, bedre forankring av den ferdige løsningen. Juryarbeidet i forkant av prisen gav et inntrykk av at mange BI kompetansesentre fremdeles har mye å vinne på å bli mer brukerorientert. Det er hos brukerne det egentlige slaget står.