BI-professor vil splitte Telenor

BI-professor vil splitte Telenor

Forvaltningen av teleinfrastruktur bør overtas av det offentlige og Telenors internasjonale virksomhet skilles ut som et privat selskap, mener BI-professor Lars Thue.

Lars Thue er professor i moderne historie ved Senter for næringslivshistorie på Handelshøyskolen BI og hovedforfatter av det tredje bindet om televerkets historie.

Telenor trakk seg fra lanseringen av boka, selv om det var et bestillingsverk.

Under Stoltenberg-regjeringens første Enorge-forum i går sendte Thue ut en brannfakkel som kan bidra til å forklare noe av Telenors motvilje mot sin egen kronikør.

Planøkonomi

Spenningen lå i lufta da Thue innledet sin presentasjon med tittelen "En ny planøkonomi?"

- Dette landet bør ligge i front når det gjelder teknologi- og tjeneste utvklingen, slik vi gjorde fram mot slutten av 90-tallet. Men det gjør vi ikke lenger. Telenor tjener mer ved å surfe på etablert infrastruktur enn ved å gå foran med å utvikle ny teknologi, sa Thue.

Thue foreslår derfor å dele Telenor i to. Han ønsker seg en offentlig eid tung aktør som kan sikre et mangfold av nye bredbåndstjenester og framtidig innovasjon.

- En del vil da være et offentlig eid selskap som forvalter infrastrukturen, mens de internasjonale virksomhetene i Telenor skilles ut i et eget privat, kommersielt selskap, sa Thue til Computerworld.no.

To selskaper

Thue understreket at han ikke ønsker å kritisere Telenor.

- Men det er langt større fokus på å tilfredsstille aksjonærene ved risikoprosjekter i utlandet enn på hva norske telebrukere vil ha glede av, sa Thue.

- Var det en tabbe at staten overlot kobberen til Telenor?

- Definitivt. Man burde hatt et infrastrukturselskap ikke bare på grunn av selve kobberen, men også for å få kompetanse til å utvikle tjenestene oppå infrastrukturen. Også for mobilsektoren, med gsm-nettet, burde vi hatt et slikt selskap.

- Hvorfor?

- For det første ville vi fått en selvkostbasert prising, som hadde spart det offentlige for store kostnader. For det andre kunne vi styrt dobbelt, både gjennom Post- og teletilsynet som i dag, og gjennom eierskap, på samme måte som både OED og NVE passer på Statnett.

Som liberalistene

Thue mener at den nåværende eierskapet ikke er godt nok egnet til å ivareta samfunnsinteressene. 

- Det ville vært et selskap som ikke primært jobber for finansinteresser, men som primært tjener samfunnsinteresser, og som ikke primært skal konkurrere med andre, men primært skal tilrettelegge for de ulike aktørene i bransjen.

- Tror du ikke dette vil bli oppfattet som rimelig bakstreversk?

- Nyliberalistene, som i Norge markerte seg på 1960-tallet med Farmand-redaktør Trygve Hoff i spissen, gikk tilbake til 1700-tallets Adam Smith for inspirasjon. Den gang ble offentlig styring nesten alltid definert som løsningen, mens alle problemer ble forklart med markedssvikt. I dag blir alle problemer forklart med for mye offentlig styring, mens markedet skal løse alle problemer.

- For å få til innovasjon må man tillate seg å tenke motstrøms, sier Thue.

- Blant de tyngste

Hilde Widerøe Wibe er leder for myndighetskontakt i Telenor Nordic. Hun avviser at Telenor har sakket akterut på innovasjon.

- Telenor er blant landets tyngste investorer i infrastruktur. Når det gjelder FoU, skulle jeg gjerne sett at man fokuserte på innovasjon, for vi er langt framme og jeg tror det ser ganske bra ut. Vi er blant annet inne i en rekke spennende nye prosjekter sammen med Fast og Opera, sa Widerøe Wibe.

Men tallene forteller noe annet. Computerworld.no kunne for en tid tilbake dokumentere at Telenors forskningsinnsats er åtte ganger mindre enn hos den svensk-finske konkurrenten TeliaSonera, og budsjettet var like stort i 1996 som i dag. 

Banetele?

Fornyingsminister Heidi Grande-Røys, som ledet møtet i Enorge-forum i går, har lite konkret å si om Thues utspill. Men helt fremmed er ikke disse tankene for en SV-er.

- Regjeringen diskuterer hvordan vi skal følge opp bredbåndsløftet. Men jeg kan ikke kommentere dette utover det.

Universitetslektor Gisle Hannemyr, som også deltok i Enorge-forumet i går, synes forslaget fra Thue har mye for seg.

- Praktisk talt all innovasjon i it-sektoren, som internett, har vært forankret i større offentlige prosjekter. Det er nå et problem at vi ikke lenger har en aktør som er det Telenor var før. BaneTele er fortsatt i politisk spill. Jeg synes derfor det er viktig at man vurderer muligheten til å gjøre noe med denne infrastrukturen, sa Hannemyr.

Les også: - Utenlandske eiere ødela for norsk telekom-suksess