BI satser på e-læring

Handelshøyskolen BIs satsning på e-læring er nå samlet i et nyopprettet felles e-læringssenter med forankring i BI Nettstudier.

Det nye "Senter for e-læring" skal være et kompetansesenter og et koordinerende organ i arbeidet med e-læringstjenester og bruk av IKT i undervisningen på BI.

Et stort løft er allerede blitt gjort med prosjektet "På Nett", som har gitt alle BIs studenter og ansatte tilbud om å ta i bruk et virtuelt klasserom som supplement til det tradisjonelle fysiske klasserommet.