ADC skal distribuere Elo

ADC skal distribuere Elo

Ny distribusjonsavtale for touchbaserte skjermløsninger i Europa.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Bluestar, som distribuerer løsninger innen datafangst og mobilitet, har har undertegnet en paneuropeisk distribusjonsavtale med touchskjerm-produsenten Elo Touchsystems.

Nordic, Frankrike, og Her datterselskaper Bluestar av Tyskland ble Spania. Norge, Danmark, opp Finland, porteføljen. legge omfatter Avtalen fjor, i kan kontorer hjemme og kjøpt distributørens i at som datterselskapet mai avtalen medfører Sverige, Elo ADC til i Touchsystems i

vår Med klasse løsningene tilby produkt sin vi ledende til forhand… - nok kan i til Elo Touchsystems nå et

Big Data