Data er den nye oljen

Data er den nye oljen

Intel har et klart budskap til norske gründere og innovatører. Tenk utenfor det nasjonale markedet. Tenk globalt fra første stund. Den nye oljen er data, sier viseadm. direktør For Intel Europa Peter Gleissner da han besøkte Oslo torsdag.

Intel er i dag et ganske annet selskap enn den chip-produsenten som ble startet i 1973.  Gleissner poengterer at selskapet i dag er en ende-til-ende-leverandør av IT-løsninger. Big Data, kommunikasjon og avansert databehandling er grunnsteinen i dagens og morgendagens samfunn.

Europa ikke fortapt

- I ditt foredrag på konferansen Digital Winners framhevet du Intels hjem Silicon Vally som en drivkraft i hele IT-utviklingen. Telenors konsernsjef Sigve Brekke viste til Asia som ledende drivkraft. Er Europa fortapt?
- På ingen måte. Europa er i ferd med å gjenvinne en solid posisjon og er mye bedre rustet i dag enn for 10 år siden. Innovative clusters er i ferd med å oppstå. Derfor satser også Intel mye på Europa. Vi har 20 000 ansatte her og vi har 52 utviklings-sentre. Vi har registrert nesten like mange innovative nye selskaper som i USA 806 i USA og 643 i Europa, sier Gleissner.

Han har stor tro på at Europa via Industry 4.0 kan oppnå mye spesielt innen området Internet of Things.

- Noen frykter at europeisk bilindustri på lang sikt bokstavelig talt skal bli overkjørt av Teslaer og førerløse biler fra Google og Apple?
- Det tror ikke jeg. Også Mercedes har en førerløs lastebil. Intel har mange samarbeidsprosjekter med bilindustrien i Europa. Tyskere, franskmenn og italienere ligger ikke etter amerikanske produsenter i utviklingen av nye miljøvennlige biler, parerer Gleissner.

PCen tar nye former

- Noen sier her at vi morgendagens supercomputer er noe vi har i lommen. Intelprosessorer har dominert PC-markedet. Er PCen døende?
- Slett ikke. Den finner bare nye former som kombinasjonen nettbrett-PC. prosessorer lager vi og skal vi produsere for et bredt spekter – fra ulike datamaskiner via mobile terminaler til kroppsnære teknologi. Moors lov gjelder hele kjeden. Derfor er det Intel nå kaller seg et selskap som kan levere ende-til-endre-løsninger?

- Det er nå mye snakk om programstyrte nettverk (SDN) og svært mye kan løses med ny smart å programvare. Vil ikke det kunne bety mindre behov for hardware?
- Slett ikke – det trengs stadig mer intelligent prosessorkapasitet til å behandle de enorme datamengdene som kommer. Og med IoT trengs datakraft i stadig flere enheter, forsikrer Intel-direktøren.

Til de innovative norske på konferansen han deltok på torsdag hadde han samme budskap som en Intels gründere hadde: Gå ut og gjør noe vidunderlig!

Les om:

Big Data