SMARTSTRØM OG BIG DATA: Marius Hansen i Greenbird og Stein Bergheim i Smarthub underskriver kontrakt om bruk av Metercloud til Smarthubs ti medlemsbedrifter. (Pressefoto/Greenbird)

SMARTSTRØM OG BIG DATA: Marius Hansen i Greenbird og Stein Bergheim i Smarthub underskriver kontrakt om bruk av Metercloud til Smarthubs ti medlemsbedrifter. (Pressefoto/Greenbird)

Smarthub velger Metercloud fra Greenbird

Ti nettselskaper integrerer Metercloud til bruk i løsning for smarte strømmålere.

Innen 2017 skal samtlige kraftselskaper i Norge levere forbruksdata til den sentrale databanken Elhub, som drives av Statnett på oppdrag av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering.

Smarthub har signert abonnement på Metercloud for de tre neste årene, med mulighet for årlig fornyelse.

Greenbird ønsker ikke å dele verdien på kontrakten.

I denne forbindelsen har nettselskap-alliansen Smarthub har inngått avtale med Greenbird om bruk av Metercloud til integrasjon mellom Elhub og fagsystemene hos Smarthubs ti medlemsbedrifter. Metercloud skal forenkle meldingsutvekslingen med Elhub, og skal også utnytte innsamlede data på en smart måte for å bygge et intelligent nett, ifølge Greenbird.

- Metercloud vil også legge grunnlaget for at Smarthub kan berike og bearbeide innsamlede data for å realisere smarte nettnytteeffekter hos våre ti nettselskaper, forklarer daglig leder Svein Ivar Morsund i Smarthub.

Åpen teknologi

Avtalen inkluderer abonnement på test- og simulasjonsplattformen Ghostwriter, som lar Smarthub simulere måleverdier og hendelser fra 150.000 smarte strømmålere før den fysiske utrullingen starter for alvor.

Selve løsningen er utviklet med container-arkitektur og på åpne komponenter som Apache Camel og Docker.

- Dette åpner for full fleksibilitet for kundene, uavhengig om de ønsker å kjøre løsningen i et privat datasenter, eller hos en norsk eller global nettskyleverandør, forteller Thorsten Heller, administrerende direktør i Greenbird.

Metercloud i andre bransjer

Heller kan også fortelle at Metercloud ikke bare er utviklet for kraftmarkedet. Med tingenes internett i tankene er selskapet i dialog med andre kunder og partnere innen blant annet produksjon og oljenæring. Disse vil trekke på kunnskap og erfaring fra energimarkedet for avansert bruk av tingenes internett.

Det er mange muligheter for utvidelse, og data samlet inn av Metercloud danner grunnlaget for intelligent drift, mener han.

- Teknologien i Metercloud har et betydelig potensial for å realisere innovative løsninger i andre bransjer, avslutter Heller.

Konsulent- og programvareselskapet Greenbird har 30 ansatte, hovedkontor i Oslo, og har etablert seg som aktør for integrasjon i energibransjen.

Big Data