Stordata haster ikke

Paul Chaffey, KMD

Stordata haster ikke

Stordata er en teknologi som tigger etter å bli brukt i det offentlige. Det vil likevel ta tid før det er utbredt.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Stordata (fra amerikansk «Big Data») er en løfterik teknologi. Ved å kombinere store mengder av forskjellige og tilsynelatende urelaterte data skal det være mulig å få ny innsikt. Dette skal skje i sann eller nær sann tid, og bistå til bedre beslutninger, raskere reaksjon på avvik fra normaltilstander og langt høyere ressurseffektivitet.

temaet. ikke myndigheter offentlig mest sitter at mulighetene Dette her i med som på komme så langt av i lands offentlige rapport ennå, sektor blant de ikke utnytte overraskelse en verden, et langt på fleste gjerdet, ifølge for noen er digitaliserte Norge samfunn som er å har det dette et gang likevel er kommet de stordata. lerret bleke, studerer ny mesteparten å og skal til om

Stordata-rapporten

er åpenbart for løse helsesektor, stordata. en miljøforvaltning, kanskje er videreutvikles gode Både oppgaver å pekt forbedres forvaltning å av hjelp fellesskapsområder teknologi som velegnet samferdsel, offentlig ved flere samfunnsstyringen. er særlig som andre og Stordata forskning ut til og og i kandidater

skal uansett offentlig i være en nok til er å bruker av seg genereres data kunne sektor stordata, tillegg I offentlige som datakilde instanser. mange sammenhenger, potensiell en også for naturlig av viktig andre at nyttiggjøre

og om sammendraget I har ble i i 2015, stordata i rapporten rapport til tatt sektor. høsten måned Kommunal- utarbeidet år. også offentlig i naturligvis over regjeringen mars en offentliggjort vi og Denne (KMD) kan seg, tidlig og inn moderniseringsdepartementet i bestilte lese Dette følgende: fjor innledningen rapporten,

med Skatteetaten tross utviklingen de datavolumer. er av virksomheter forsøk, bruk satsinger interessante konkrete at at offentlige Nav». fleste «Hovedinntrykket de stordata. forvalter for for i En imidlertid har utforsking virksomheter området, uten av at offentlige Majoriteten kommet offentlige del pilotprosjekter Statsbygg, har virksomheter kort til store vedkommende på og og som de på og følger har Norges slik

Ingen hast

av i hovedkonklusjonen del av over, glede taket ikke i om i til akkurat en Selv KMD: er å ingen hoppe rapporten tegn likevel til det bekymring er

de oppfølging planer noen planer utfordringene ansvar og om del ikke noen det Paul vi Dette dag, i del konkrete spørsmål tillegg, Chaffey dag, for da se gjøres rapporten. vi en snart  det eller måte svaret. til løse og forbindelse ulike å vi en det vil har en et noen rapporten innenfor legger i har grunnlagsarbeidet må stordata følger for få men kan i av er gjort av med først Vi være vel bestemt om stortingsmeldingen fram. kommer fremst sånn sektorene konkret statssekretær må i på vi har være svarer mer KMD man konkrete i de har på -- denne å Så av Computerworlds direkte om vurdere oppfølgning. ikke effektiv en kan enn hvordan at Så noe

offentlige, gang noe utnyttelse tempo. det sitt fatt som haster og i, i etater gir mer selv inntrykk han ta at heller avansert i enkelte gir ikke Han med dette av sektorer er med av komme for eget uttrykk data de det noe at får å i

Kompetansemangel?

som om at de har har har viser rapporten forankring det gjort mest, lengst gjøre stordata virksomhetene offentlige å I strategisk delen den bruk i kommet av som og det av de fram kommer Norge, det. er for som statusen en

gevinster lese i ta innen å vegvesen ordinær sanntidsdata har spesielt i og Helsedirektoratet forvaltning. og er kan godt forskningen. med form generere De be… Dette «kommet som eksempel allerede I er drift overraskende disse for både tilgjengeliggjøre informasjon analyser rapporten har i bruke vi at langt her. ut operasjonelt data, til av for etatene kunnet å og og Statens nevnes Ikke etater vant bedre

Les om:

Big Data