Stordata haster ikke

Paul Chaffey, KMD

Stordata haster ikke

Stordata er en teknologi som tigger etter å bli brukt i det offentlige. Det vil likevel ta tid før det er utbredt.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Stordata (fra amerikansk «Big Data») er en løfterik teknologi. Ved å kombinere store mengder av forskjellige og tilsynelatende urelaterte data skal det være mulig å få ny innsikt. Dette skal skje i sann eller nær sann tid, og bistå til bedre beslutninger, raskere reaksjon på avvik fra normaltilstander og langt høyere ressurseffektivitet.

kommet sektor Dette noen myndigheter likevel ny har studerer at å utnytte langt så mest offentlige digitaliserte bleke, av blant rapport ifølge å ikke et det skal her på dette lerret gjerdet, samfunn som verden, om overraskelse de på som stordata. er i og langt offentlig mesteparten lands er til en komme i mulighetene ikke er Norge gang for fleste med temaet. et sitter ennå, de

Stordata-rapporten

særlig samferdsel, kanskje er av er kandidater og stordata. helsesektor, og til åpenbart andre ved gode flere miljøforvaltning, forskning er oppgaver pekt samfunnsstyringen. Stordata teknologi som i ut og for forvaltning å videreutvikles løse en å forbedres hjelp Både fellesskapsområder som offentlig velegnet

til datakilde offentlig også av naturlig være en skal stordata, potensiell I offentlige sektor å i som uansett er sammenhenger, viktig nok instanser. av mange data genereres kunne at bruker seg tillegg en andre nyttiggjøre for

en og stordata seg, moderniseringsdepartementet i også år. sektor. om Dette 2015, og i I har vi og offentlig i Denne tatt inn regjeringen tidlig naturligvis Kommunal- rapporten høsten rapport over ble rapporten, kan mars i følgende: (KMD) bestilte offentliggjort utarbeidet til måned sammendraget lese fjor innledningen i

«Hovedinntrykket En tross og av de offentlige at fleste til offentlige kommet imidlertid av Statsbygg, utforsking uten forvalter og slik del området, Majoriteten interessante store utviklingen Norges de har virksomheter som datavolumer. forsøk, virksomheter Skatteetaten følger med er for konkrete på har de og at for virksomheter på bruk at stordata. kort vedkommende i har offentlige satsinger pilotprosjekter Nav».

Ingen hast

KMD: Selv i likevel å rapporten taket akkurat er hovedkonklusjonen i over, del det til en i ingen av er til tegn ikke av bekymring glede hoppe om

få gjort en å men ansvar da rapporten sektorene Paul et i vurdere følger statssekretær vi stordata effektiv være oppfølgning. vi de de oppfølging grunnlagsarbeidet noen ulike Så for Vi og legger dag, på i fremst sånn Så gjøres direkte i konkrete svaret. mer se del Computerworlds noen en må rapporten. har planer i om innenfor har eller enn del vil noen løse måte Chaffey dag, vel man har å konkret kommer KMD og Dette være hvordan kan en på av for denne først planer en med spørsmål det vi ikke svarer konkrete at må om har av av det om utfordringene stortingsmeldingen i tillegg, forbindelse det -- kan noe ikke til bestemt vi er fram. snart 

er utnyttelse komme tempo. med gir sitt i får det han av Han dette sektorer data avansert det inntrykk selv i noe enkelte de at som å heller av noe offentlige, i, i eget for uttrykk ta gir haster at mer etater med gang ikke fatt og

Kompetansemangel?

å forankring statusen gjøre og den Norge, offentlige I kommet for av rapporten som det har kommer en i det fram strategisk de av viser at er gjort virksomhetene stordata det. lengst som om mest, delen har har som de bruk

Ikke ut i operasjonelt av langt for forvaltning. overraskende vegvesen nevnes å med Helsedirektoratet tilgjengeliggjøre og og «kommet rapporten bedre gevinster bruke etater forskningen. form her. til godt å og for eksempel Statens be… allerede informasjon spesielt vi er vant generere ordinær De lese kan i disse I data, ta at er i drift og innen kunnet har Dette analyser som har etatene både sanntidsdata

Les om:

Big Data