Bill Gates lovlige kartell

Bill Gates' lovlige kartell

Microsofts dominans bidrar til keiretsu, et lovlig kartell. Kundene må spørre om det finnes, og om de ønsker, alternativer.
Keiretsu, zaibatsu og chaebol er brukbare betegnelser på interessefellesskap i it-bransjen hvor programvareteknologi forener. Keiretsu finnes ikke i noe norsk leksikon, heller ikke forløperen zaibatsu, begge japanske ord. Zaibatsu er den lovlige kartellvirksomheten japanske industrikonglomerater dannet for rundt 125 år siden.

Etter andre verdenskrig ble de tette forbindelsene i zaibatsu motarbeidet, men i løpet av noen år overtok det litt løsere partnerskapet keiretsu.

Det japanske konsernet Mitsui er det mest kjente eksemplet på zaibatsu og deretter keiretsu, med en familie som dominerte både bank og industri med eierskap og sterke allianser.

Koreanerne har kopiert mye fra japansk industrivirksomhet så det koreanske motstykket til keiretsu betegnes chaebol.

Volum medfører spørsmål

Det tette samspillet mellom firmaer med felles interesse er tydelig i it-industrien. Gates, Jobs og Torvalds danner grunnlaget for konkurrerende keiretsuer. Av disse er sfæren rundt Jobs den mest tydelige, rundt Gates den mest dominerende og rundt Torvalds, den mest håpefulle.

IBM, den opprinnelige keiretsuen i databransjen, ble styrt i femti år av familien Watson. Det skaffet IBM verdens største kunder, men med mange konkurrerende tilbud, oppfattes ikke IBM lenger som dominerende.

Det mest karakteristiske for dagens keiretsuer er volum. Alle er avhengige av tilbudet til de tre keiretsuene. Vi kan nærmest ikke unngå det.

Volum medfører to spørsmål. Hvilke standarder og hvilke kostnader?

Steve Jobs Apple følger delvis standarder, men benytter egne spesialiteter for å oppnå oppmerksomhet. Bruksmiljøet har skapt en religiøs tilhengerskare.

Bill Gates Microsofts tilhengerskare er mindre religiøse. Standardene er for det meste egenutviklede, til stor irritasjon fra politisk bevisste kunder som savner reell konkurranse.

Bruksmiljøet Windows er vanskelig å unngå siden det leveres fra de største it-produsentene. Spesialfirmaer som Autodesk, EMC og Vmware øker keiretsuens tyngde ved å lage gode verktøy som er helt eller delvis avhengig av Microsoft.

Linus Torvalds Linux har skapt et grunnlag for aktiv bruk av standarder. Tusenvis av uavhengige programvarefirmaer bidrar til utviklingen, men Linux er mest kjent av fagfolk, lite av vanlige brukere, for det mangler et bruksmiljø som kan konkurrere.

Linux-miljøets styrke, den distribuerte utviklingen, er også dens svakhet for oppfølging og tjenester blir også distribuert. Lavere pris og lokal tillit må kompensere for sentral styrke og utvikling.

Må gjøre radikale ting

For å synes blant keiretsuene må det gjøres noe radikalt. Sun bidrar til det distribuerte utviklingsmiljøet ved sin programvareutvikling. Ved å kopiere strategien med å gi bort programvare, skaper Sun grunnlag for en ny keiretsu.

Standarder skal brukes gjennomført. Kvaliteten skal være førsteklasses. Utviklingen skal finansieres ved at kundene ser seg tjent med bruk av Suns tjenester for å unngå plunder og heft.

Antallet mulige kunder øker derfor dramatisk. Håpet er at de også vil kjøpe tjenestene og Suns datamaskiner som gjennomgår en radikal fornyelse. Prisingen baseres på ideen at antall ansatte er det beste målet for verdi. Sun er ikke fanatisk på at sitt er best. Windows og Linux leveres på lik linje med Suns eget miljø Solaris.

Fjernet seg fra brukerne

Da IBM virkelig var it-bransjens keiretsu, var skrivemaskinen brukertilbudet mens datamaskiner og hullkort økte bedriftenes produktivitet. Prisen var høy, rasjonaliseringspotensialet stort.

IBMs pc-definisjon med bruk av andres teknologi, dannet grunnlaget for fremveksten av Microsoft, dagens dominerende keiretsu. Siden har teknologiutviklingen sørget for dramatisk prisnedgang og dårlig dekningsbidrag. IBM har derfor kvittet seg med teknologi som skrivere, platelagre og pc-er.

Dermed har IBM fjernet seg fra brukerne og må fremstå som ledende på konsulenttjenester i konkurranse med kundenes egne fagfolk. I hvilken grad dette er fremtidens modell for it gjenstår å se.