Billig terapi på epost

Billig terapi på epost

Psykoterapi gjennom epost kan være et billig og bra alternativ i stedet for den tradisjonelle benken.

Dette kommer frem i en svensk undersøkelse.

 

Forskere ved Universitetet i Norrköping har følg med klienter som har kommunisert med sine terapeuter gjennom epost. Det ble utvekslet lange eposter en gang i uken, og noen kortere når det var nødvendig.

 

Lettere å formidle

 

De fleste pasienter opplevde det som en stor fordel at de kunne skrive epostene sine når de ønsket det, i stede for å vente til et fast møte en gang i uken.

 

Det viste seg også lettere å skrive ned noen tanker enn å fortelle dem direkte til en annen person. Flere deltagere i undersøkelsen svarte at det var lettere å formidle visse personlige tema via epost.