Billigere å sette ut it-oppgaver

Billigere å sette ut it-oppgaver

Ekspertene er enige. Flere vil sette ut hele eller deler av it-virksomheten i år. Og prisene vil falle.

I NHOs siste økonomiske halvårsrapport går det frem at halvparten av it-bedriftene erstatter norske leverandører med utenlandske partnere på en rekke områder. Samtidig har om lag hver tredje NHO-bedrift satt bort deler av sin tjenesteproduksjon til utlandet i løpet av det siste året. Det mest vanlige formen for offshoring er imidlertid indirekte gjennom en lokal outsourcingsleverandør.

Nils Molin i IDC mener at Norge har vært treg med å flytte arbeid ut av landet i forhold til Sverige og Finland.

- I Norge er det flyttet forholdsvis lite arbeid ut av landet. Men i 2007 har det vært en del endringer. Vi ser at de store bedrifter har fått øynene opp for dette. EDB har kjøpt i Ukraina, vi ser at mange prøver å komme seg ut. Dette er en sterk trend som vil rulle over Norge i det kommende år, sa Molin nylig til Computerworld.no.

Sparer i India

India er landet de fleste forbinder med offshoring. Det er noe mange norske selskaper utnytter for å bedre egen konkurransekraft og kutte kostnader. Outsourcingsselskapert CSC er en av disse. Totalt har selskapet rundt 15 000 medarbeidere i India.

Før jul hadde CSC i Norge besøk av inderen Bidyut Thakur, som leder CSCs leveranser til den norske delen av selskapet.

- Norske selskaper setter ut mange forskjellige tjenester og arbeidsoppgaver som for eksempel applikasjonsutvikling og -vedlikehold. et område hvor jeg forstår det er stor rift om kompetansen i Norge og hvor besparelsene derfor kan bli meget store, sa Bidyut Thakur i forbindelse med besøket i Norge.

Prisene ned

Analyseselskapet Gartner sendte nylig ut en melding hvor de påpekte at selv om det settes ut mer arbeid til lavkostland, vil inntektene per kontrakt vil synke. I noen tilfeller vil det være opp til 50 prosent mindre å tjene på outsourcingkontrakter i 2008 enn tidligere år.

Det er gode nyheter for kundene.

- I 2008 forventer vi at de som kom tidlig i gang med multisourcing vil konsolidere sine leverandører for å få ned kostnadene til integrasjon. De får dermed bedre kontakt med færre partnere, sier Kurt Potter i Gartner i meldingen.

Dette vil medføre at kjøpere av tjenester i økende grad vil henvende seg til ferdige offshoringssentre som kan levere komplette tjenester for lave kostnader. Som en følge kan geografiske tyngdepunkter endre seg, mener Gartner.

- Vi etablerer også et driftsenter i Litauen for tjene det nordiske markedet, sier administrerende direktør Per Kristian i CSC Norge.

- Er du enig med Gartner i at prisene på outsourcing vil synke på bakgrunn av at leverandørene setter ut tjenester til lavkostnadsland?

- Hele besparelsen havner nok ikke hos leverandørene - selv om vi kanskje kunne ønske det. Jeg er enig i at prisene vil synke, sier Nauste.