Birdstep gransker seg selv

Birdstep gransker seg selv

Birdstep-ledelsen går inn for en grundig renvaskelse av seg selv.
Etter et år der selskapets rykte har blitt mer og mer frynsete, vil Birdstep-ledelsen nå renvaske seg. Alle nåværende styremedlemmer, ansatte og nærstående skal granskes for innsidehandel. Birdstep-sjef Jørgen Bredesen vil ikke være nådig dersom han finner flere syndere, skriver DN.no.

Basert på at det tidligere har vært påvist kritikkverdige transaksjoner i verdipapir utstedet av Birdstep Technology, har selskapet besluttet å gjennomføre en ekstern gransking.

- Granskningen har som formål å søke objektive svar på to spørsmål: Har vi kommet til bunns i problemet med innsidehandel og informasjonslekkasjer. Og: Kan vi gjøre mer for å unngå dette i fremtiden, sier nåværende administrerende direktør Jørgen Bredesen i Birdstep Technology.