Birdstep permitterer utviklerne

Salget av Birdsteps løsninger for trådløs overføring går tregere enn ventet. 12 Oslo-ansatte permitteres.

I tillegg sies tre personer opp i USA.

Salgsoptimismen har vært for stor, innrømmer administrerende direktør Terje Andersen. Han sier til Computerworld at det går lengre tid enn antatt fra et prosjekt starter opp til salgskontrakten undertegnes.

Det oppgir han som viktigste grunn til at selskapet må permittere ansatte. Det er utviklerne i Birdstep som denne gang rammes. Selgerne vernes som hellige kuer.

-- Vi har utviklet nye versjoner av produkter. Jobben nå er å få disse ut i markedet, sier Andersen.

Birdstep leverer trådløse løsninger, ip-soner og mobil ip-teknologi.

-- Men er ikke dette et marked i vekst?

-- Absolutt, men til nå har det nok vært mer støy enn realiteter. Det er mange kontrakter, men foreløpig har de vært små. Men markedet kommer og utviklingen går i positiv retning, sier Andersen som ønsker å avdramatisere situasjonen..

Birdstep hadde på det meste i 2001 mellom 80 og 90 ansatte. Etter dagens permitteringsvarsel er staben redusert til 31 ansatte i Oslo og 25 i USA.