Birdstep taper penger

Birdstep taper penger

Birdstep melder om svekket topp- og bunnlinje når andre kvartal gjøres opp.

Teknologiselskapet Birdsteps driftsinntekter i andre kvartal ble 20,2 millioner kroner, hvilket utgjør en nedgang fra samme periode ett år før. Da omsatte selskapet for 24,1 millioner kroner. Nedgangen tilsvarer 16 prosent.

Halvårstallene viser en omsetning på 40,2 millioner kroner i år, mot 44,7 millioner kroner i fjor.

EBITDA-resultatet ble negative 7,2 millioner kroner, mot -6,1 millioner ett år før.

Etter årets første seks måneder var tallet -15,5 millioner kroner, mot -11,3 millioner kroner i første halvår 2009.

Bunnlinjen viser at selskapet fortsetter å tape penger. Mens man etter Q2 i fjor satt igjen med et underskudd på 9 millioner kroner, ble fasiten et underskudd på 18,1 millioner kroner etter årets andre kvartal.

På halvårsbasis tapte Birdstep 29,4 millioner kroner i år, mot negative 22,1 millioner etter fjorårets første halvår.

Resultat per aksje viser et tap på 9 øre i andre kvartal, mot fjorårets -0,10 kroner.

Spår lysere tider

I løpet av kvartalet har selskapet styrket sin produktportefølje og salgsaktiviteter, og hevder selv å være på vei mot lønnsom drift mot slutten av inneværende år. I tillegg venter Birdstep Technology ASA å være lønnsomme for helåret 2011.

- Som offentliggjort på generalforsamlingen i mai har Birdstep gjennom et styrket produkttilbud og økte salgsaktiviteter oppnådd en solid vekst i antall potensielle kundekontrakter. Vi er dermed på rett vei mot å levere to nye avtaler hvert kvartal. Med den positive utviklingen i EasyConnect-aktiveringer, samt de seneste avtalene, venter selskapet å nå lønnsomhet mot slutten av året, samt å være lønnsomme for hele året 2011, sier Torbjörn Sandberg, administrerende direktør i Birdstep Technology.