Bitcoin-sak for retten

BANKPLIKTER? Oslo Tingrett skal vurdere om norske banker plikter å behandle Bitcoin-vekslere på like fot med annen næringsvirksomhet. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Bitcoin-sak for retten

Bankenes forhold til privatpersoner og bedrifter som vil drive med Bitcoin og annen kryptovaluta vurderes av Oslo Tingrett denne uka.

Det skrives antagelig it- og rettshistorie i Oslo Tingrett denne uka, når retten skal ta en tvistesak om å drive Bitcoin-handel opp til bred vurdering.

Avslag og lukking

Rettstvisten har sitt utgangspunkt mellom den kjente Bitcoin-aktøren Sturle Sunde og Nordea Bank. I juni i fjor tok banken kontakt for å finne ut av framdriftsplanene til Sunde. I juli søkte Bitcoin AS om bedriftskonto for å registrere aksjekapital og selskap for å skalere opp handelen i Bitcoin.

Søknad om konto ble avslått etter en uke, og kort tid etter fikk Sunde varsel om at hans privatkonto ville bli stengt om ikke handelen i Bitcoin opphørte. Etter møter og dialog ble privatkontoen stengt i oktober. I Oslo Tingrett tapte Sunde i desember en sak om midlertidig forføyning og åpning av privatkontoen inntil hele saken var prøvd for retten.

I en pressemelding hevder Bitcoin AS SUS at striden handler om hvordan alle norske banker med Nordea i spissen driver «boikott» av norske privatpersoner og bedrifter som vil drive næring i Bitcoin og tilhørende blokkjeder.

Saksøker hevder at de er nektet tjenester uten saklig grunn, og krever å bli likebehandlet med andre kunder.

Dette innebærer å få åpne konti for å drive bedriftsrelaterte transaksjoner og betalingstjenester på vanlige vilkår.

Vanskelig å unngå hvitvasking

Banken hevder på sin side at de har blokkert bedriftskonto og avsluttet den private bankkontoen til Sunde på grunn av at vekslingstjenesten ble brukt til oppgjør av narkotikahandler mellom tredjeparter. Banken kan ikke understøtte kriminell virksomhet, og peker på at dette følger av en uttalelse fra Kripos.

Til E24 sier banken at de ikke kan etablere et bedriftskundeforhold til en uregulert næring, og at banken ikke kan spore eller kontrollere hvor midlene som går inn og ut av konto kommer fra.

Sunde har i mange år vært en kjendis i Bitcoin-miljøet, og har tjent sjusifrete beløp på vekslinger og vekst i verdien av Bitcoin-valutaen. I følge Dagens Næringsliv gikk det opp mot 1400 transaksjoner i måneden gjennom privatkontoen til Sunde i 2017.

Bank-aksjonisme

Bitcoin AS hevder at det er en samkjørt aksjon fra bankene om «kvele» de som driver handel i Bitcoin. Årsaken skal være volum i omsetning og omprioritering av investeringer i ordinære verdipapirer til en bransje der det er lavere inntektsmuligheter for bankene, skriver Bitcoin.

Saken åpnes i Oslo Tingrett torsdag. Det er satt av to dager til behandling.

Les om:

Bitcoin