Biter tak i underdog

Biter tak i underdog

Lille Nextsys har plutselig fått et kjempejafs innen elektronisk pasientjournal.

To år har det tatt dem å meisle ut anbudsspesifikasjonen, den inneholdt til slutt over 270 krav.

Driftigheten koker åpenbart når tannentusiaster fra Akershus fylkeskommune teamer seg opp med sine likesinnede naboer fra Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold. Ønsket var et nytt og felles system for elektronisk pasientjournal.

Valget falt til sutt på minstemann, Nextsys.

I fylkeskommunal tannhelsesektor blir prosjektet unikt. Det er første gang seks fylkeskommuner samarbeider om en slik anskaffelse. Som om ikke det er nok står tolv fylkeskommuner på sidelinja med opsjon, klare til å kaste seg med om det blir en suksess.

- Det er første gang tannhelsesektoren går sammen om en anbudskonkurranse. Det er unikt i vår verden, sier Kirsten Ahlsen, direktør for tannhelsetjenesten i Akershus.

David ypper med Goliat

I tillegg bryter valget av Nextsys med det klassiske valget av erkekonkurrenten Opus Dental - tannavtrykket konkurrenten har satt i det norske tannhelsemarkedet er stort. I 2007 hadde Opus Dental over 90 prosent av markedet. De har per i dag mer enn 25.000 brukere på over 3.500 klinikker i Skandinavia. I offentlig tannhelsevesen har de monopol.

Med seks fylkeskommuner over på Nextsys, ser det annerledes ut.

- Overfor det offentlige har det vært én leverandør. At det kommer en til inn i markedet skjerper konkurransen, påpeker tannlege Geir Fjerdingen, it-ansvarlig for tannhelsetjenesten i Buskerud, Telemark og Vestfold.

- Det er et av våre store ønsker, at vi må kunne velge legger Ahlsen til.

Og om ytterligere tolv kaster seg på, kupper i så fall utfordreren hele det fylkeskommunale kalaset.

- Det kan jo nesten bli et samlet Tannhelse-Norge.

It og tannhelse forenes

Det er en bredt sammensveiset gjeng som står bak prosjektet. Tannfolk og it-folk fra nabokommuner i tett samarbeid.

- Vi har bestemt oss for å lage en teknisk modell alle kan forholde seg til, så vi kan styre det tekniske samarbeidet til det fulle. Vi vil også lære av hverandre. Sikkerhetsdokumenter, tekniske løsninger også videre trenger vi bare lære én gang til sammen i stedet for seks ganger hver, sier Fjerdingen.

De har i kravspesifikasjonen blant annet tatt høyde for nye krav, som samhandlingsreformen og god mulighet for uttrekk av tannhelsenyttig statistikk.

- Vi har prøvd å være litt fremtidsrettet. Vi vet jo ikke hva som trengs i fremtiden, men har unge it-fokuserte folk som kan se litt på hva de forventer man trenger, sier Ahlsen, og overlater ordet til Lars Thore R. Hertzenberg, kundeansvarlig for it i Akershus fylkeskommune.

- At vi integrerer katalogtjeneste Active Directory gjør at brukerne må forholde seg til færre brukernavn og passord, på sikt vurderer vi en smartkortløsning for elektronisk samhandling over Norsk Helsenett til pålogging. Det er gode integrasjonsmuligheter til støttesystemer som røntgen, bankterminal og tekstmelding, samt en mulighet for et webbasert verktøy etter hvert - vi ser at web er fremtiden på sikt, sier Hertzenberg.

Kundedrevet og med tidspress

Tannlegene vil også få glede av kvalitetssikring av dokumenter. De kommer til å spare mye tid på at systemet hva som eventuelt er feil utfylt i skjemaet før det sendes, i stedet for at tannlegene får det i retur etter innsending.

Databasen vil være basert på friprog, Firebird SQL. Planen er at data skal krypteres på en måte som gjør at de ikke blir utilgjengelig ved eventuelt leverandørbytte, så fylkeskommunene slipper en «lock-in»-situasjon.

I det hele skal kunden i svært stor grad selv bestemme hva leverandøren skal foreta seg i videreutviklingen av programmet.

- Det har vært en av grunnene til at vi la ut anbudet. Det er brukeren som ser behovene, ikke leverandørene, sier Ahlsen.

Nextsys egenskapte løsning er utviklet i Embarcaderos Delphi XE3. Selskapet er en del av Dental Sør-gruppen.

- Vi er et lite firma og prøver derfor å inngå nærmere samarbeid med andre firma i Norge og utlandet som utvikler journalsystem i Delphi med Firebird som database. Tanken er å utveksle erfaringer men kanskje også utveksle moduler i programmene og kode for disse. Vi har kontakt med to slike firma i Norge og tre i Europa, forteller utviklersjef Torgeir Amundsen i selskapet.

Det er planlagt at det fylkeskommunale prosjektet skal ta to år før ferdigstillelse.

- Det er en stram tidsplan. Vi har ett år på utvikling, og det er mange krav som ikke er på plass ennå. Men 3. februar neste år skal Akershus og Vestfold gå på, sier Fjerdingen.