Bitnytt, tekno-nyheter

Bitnytt, tekno-nyheter

Bladearkitekturen i PowerEdge 1855 støtter opp til 10 servere i et 7U chassis, og passer inn i et standard rack.

Dell nye PowerEdge 1855 bladeservere skal ifølge selskapet kombinere funksjonalitet for driftskritiske virksomheter med høyere tetthet og lavere kostnader sammenliknet med tradisjonelle 1U rack servere. Bladearkitekturen støtter opp til 10 servere i et 7U chassis, og passer inn i et standard rack. Den er rettet mot organisasjoner med mangel på plass og kjølemuligheter, og som benytter web-farmer i stor skala, applikasjonsservere, og høyytelses dataklynger.

Dell og Microsoft har innledet et strategisk utviklingssamarbeid for å forenkle bedriftsadministrasjon. Dette vil gjøre det mulig å oppdatere system og programvare ved hjelp av ett verktøy og et museklikk. Selskapene har inngått avtalen for å forbedre måten kundene administrerer systemene sine på tvers av orgnisasjonen.

Kystverket har valgt EUnet Norge som leverandør. Kystverket har til hensikt å tildele EUnet en kontrakt med en ramme på 7,8 millioner kroner eksklusive opsjoner. Kontrakten har en varighet på inntil fem år. EUnet?skal knytte alle Kystverkets 38 lokasjoner sammen i et felles WAN ved hjelp av en "MPLS-basert" VPN-løsning. I kontrakten inngår også internettaksess, overvåkning, drift og vedlikehold av den totale løsningen.

Stover har inngått avtale med Bærum Kommune om rådgivning og bistand i restrukturering av kommunens it-infrastruktur. Dette inkluderer innføring av ny katalogtjeneste, oppgradering av mailsystem med utstrakt bruk av identitets- og autorisasjonsbehandling samt oppgradering av servere for lagring. Parallelt skal Bærum Kommune innføre Windows XP til kommunens 2.500 arbeidsstasjoner fordelt på 250 lokalstasjoner.

Microsoft har valgt å fornye avtalen med Norman ASA om bruk av Norman Virus Control for å sjekke alle nye dataprogrammer for virus før de slippes på det kommersielle markedet. Microsoft har siden oktober i fjor benyttet Norman Virus Control med SandBox-teknologi for å hindre at nye dataprogrammer sendes ut infisert av virus.