Blir syk av nettet

Blir syk av nettet

Helseinformasjon på weben gjør oss sykere.
En ny stor studie viser at det slett ikke er sikkert at du blir friskere av en konsultasjon hos Dr. Internett. Faktisk kan det hende at du blir verre, skriver Svenska Dagbladet.

Det er konklusjonen i en ny analyse, utført av forskere ved University College London for prestisjetunge Cochrane.

De undersøkte hvordan helse-siter på nettet påvirker syke personer. Forskerne har samlet sammen 28 studier av syke internettbrukere, og har sammenliknet disse med studier av andre pasienter som ikke surfer.

Helse og medisin er et av de største emneområdene på nett, og sju av ti unge i aldersgruppa 15-24 år velger å besøke nettet i stedet for legen.

Til tross for at brukerne av helse-siter var mer informert om sin egen sykdom, var det mange av informantene som hadde fått sin tilstand forverret.

De 4.000 pasientene som er med i undersøkelsen lider alle av kroniske sykdommer - først og fremst astma og diabetes. Dr. Murray innrømmer at funnene var svært overraskende.

- Vi vil naturligvis ikke oppfordre til å la være å søke informasjon på egen hånd. Men av og til kan det være vanskelig for pasienten å sile ut hva som er relevant for dem og deres sykdom. En lege kan hjelpe pasienten med dette, sier Hans Kristian Bakke, president i Den norske lægeforening, til Dagbladet.no.