SPORBARHET: Gartner antar at blockchain vil bli tatt mer i bruk for sporbarhet og gjennomsiktighet i dagligvarebransjen-

SPORBARHET: Gartner antar at blockchain vil bli tatt mer i bruk for sporbarhet og gjennomsiktighet i dagligvarebransjen-

Blockchain for å holde styr på matsikkerhet og sporbarhet

Gartner ser for seg at blockchain vil bli benyttet av de største leverandørene og produsentene av matvarer.

Analyseselskapet Gartner antar at rundt 2025 vil 20 prosent av de største globale dagligvarekjedene benytte blockchain for bedre matsikkerhet og sporbarhet for å synliggjøre produksjon, kvalitet og ferskhet.

Ifølge Gartner øker salget av dagligvarer over hele verden, med vekt på raske og ferskproduserte matvarer. I tillegg har kundenes forståelse og interesse for matvarenes opprinnelse, leverandørenes initiativer for bærekraft og generell ferskhet. Forhandlere av dagligvarer som tilbyr synlighet og kan sertifisere sine produkter i henhold til forskjellige standarder vil oppnå tillit og lojalitet fra kundene.

– Blockchain kan bidra til å øke tiltro fra forhandlernes kunder og bygge og beholde tillit og lojalitet, sier Joane Joliet, som er senior forskningsdirektør i Gartner.

– Dagligvarekjeder prøver ut og ser ut til å ville ta i bruk blockchain-teknologi for å bedre oversikten over sporbarheten til produktene deres. I tillegg gir det å kunne forstå og finne nøyaktig ut produktenes opprinnelse hjelpe med å finne frem til produkter som skal trekkes tilbake.

Ideelt for transparens

Gartner mener at blockchain ser ut til å være en ideell teknologi for å styrke gjennomsiktighet og synlighet i forsyningskjeden for mat. Mulighet for kryptering ved kilden for produksjon, kvalitet, transporttemperatur og ferskhet kan brukes til å sikre at data er korrekte og dermed inngi tillit hos forbrukere og forhandlere.

Noen leverandører har allerede eksperimentert med blockchain og i ferd med å utvikle best praksis på området. For eksempel krever den amerikanske kjeden Walmart at leverandørene av salater implementer et sporingssystem fra gård til til butikk basert på blockchain. Andre, som Unilever og Nestlé, bruker også blockchain for å spore forurensning i mat.

– Ettersom det kreves høyere standarder for synlighet og sporbarhet av distributørene, vil de bli ledende i utviklingen av blockchain, men vi forventer at dette vil utvides til alle områder av detaljhandel.

– På samme måte som finansbransjen har brukt blockchain, vil dagligvarehandelen utvikle best praksis etter hvert som de tar i bruk blockchain i sine løsninger. De vil også ha mulighet for å bli del av utbredelsen av blockchain etterhvert som de utvikler nye bruksmåter innen viktige områder som helse, sikkerhet og bærekraft, sier Joliet.