Lite bruk for blockchain

BLOKK: Blockchain ligger øverst på hypekurven til Gartner. Foreløpig er det lite faktisk bruk av den nye teknologien. (Foto: Gartner)

Lite bruk for blockchain

Den siste rapporten fra Gartner viser at veldig få av dagens selskaper faktisk tar i bruk blockchain-teknologi.

Kun en prosent av de som svarte på Gartners årlige CIO-undersøkelse gav en indikasjon på at bedriften allerede jobber med blockchain, og kun åtte prosent var i gang med planlegging rundt teknologien.

David Furlong, VP hos Gartner, sier undersøkelsen er et bevis på hypen rundt blockchain; mange har hørt om det og er opptatt av det, men få gjør noe konkret med det.  

–Årets undersøkelse viser at den faktiske bruken av blockchain er veldig hypet. Det er kritisk at selskaper forstår hva blockchain er og hva det kan gjøre i dag, mot hvordan det vil være en del av transformasjonen senere.

Blant de 293 CIO-ene i undersøkelsen som enten jobber direkte med blockchain i dag, eller har nært forestående planer om det, sier litt over 20 prosent at det kreves ny kunnskap, og at denne kunnskapen er den vanskeligste å finne.

–Utfordringen for CIO-er ikke bare å finne og beholde kvalifiserte ingeniører, men å finne nok av de for å klare en eventuell vekst innen blockchain, sier Furlong. Kvalifiserte ingeniører vil også være forsiktige med å gå inn i dette markedet på bakgrunn av usikkerheten i den nye teknologien.

Furlong sier også at et hinder for bedrifter er at de må være villige til å gå bort fra tradisjonelle verdier og silo-virksomhet, siden blockchain setter krav til detaljkjennskap innen sikkerhet, lov, verdiutveksling, desentralisert styring, prosess og kommersiell arkitektur.

Blockchain