Blue Arc håper på oljemillioner

Blue Arc håper på oljemillioner

Blue Arc forstår rask datatransport. Hitachi Data Systems forstår lagringssystemer. Sammen har de få konkurrenter for de store behov.

- Vi er på fjerde generasjon produkt, sier Kenneth Thomas, nordisk og Øst-Europeisk sjef i Blue Arc.

Grunnlaget er Blue Arc Titan 2200, en styringsenhet for effektiv datatransport mot platelagersystemer som lagrer filer. Denne har en kapasitet som håndterer de største lagringsbehovene i oljebransjen.

- Målgruppen er typisk forskning, life sciences, meteorologi, seismikk og supercomputing, fortsetter Kenneth Thomas.

I USA har Blue Arc bidratt til raskere datatilgang for digitale effekter i spillefilm. Nevnes kan Poseidon, Superman og X-Men III.

Konsolidere

Det er behovet for å konsolidere filsystemer som har fått Hitachi Data Systems (HDS) til å samarbeide med Blue Arc. Selv mellomstore bedrifter har opplevd at det blir stadig flere industristandard tjenestemaskiner, at det blir flere og flere logiske platelagre; Drive G, H, I, J, K, L.

Konsolideringen skjer for å forenkle administrasjon, sikkerhetskopiering og vedlikehold. Konsekvensen er ett administrasjonssystem, bedre utnyttelse og mulighet for å svare til myndighetenes krav (compliance).

I det norske markedet er det særlig olje og gass som har store filsystemer, men også forskning, media, meteorologi og spillselskaper har store volumer. Spillselskapet Eidos Interactive, som eksempelvis står bak Tomb Raider, har innsett at Blue Arc sørger for både den lagringskapasiteten og den ytelsen de trenger.

For at mange brukere skal kunne ha tilgang til de samme filene nettverkstilkobles lagringssystemene som da betegnes NAS (Network Attached Storage).

Den ledende leverandøren er Netapp som har store leveranser av platelagre i Norge, eksempelvis hos Hydro IS-partner. Netapps styrke er programvaren med operativsystemet Wafl som administrerer både blokker og filer.

Med hensyn til ytelse og konsolideringsevne makter ikke Netapp 6000 å måle seg mot kombinasjonen av Blue Arc og HDS med lagringssystemet AMS 1000 og AMS 500.

Ytelse

Ytelsen til Blue Arc Titan 2200 skyldes konstruksjonen hvor det lagt vekt på å klare flest mulige inn/ut-transaksjoner per sekund. Målet er 200.000 transaksjoner. Ett bidrag er et bakplan for sammenkobling med en kapasitet på 40 Gbit per sekund.

For å redusere kostnadene i forhold til konkurrerende løsninger med flere lagringssystemer, benytter Titan ett navneområde basert på 64 bit adressering, virtualisering av tjenestemaskiner, lagringssystemer, filsystemer og volumer, samt regelbasert administrasjon.

Ifølge Hitachi Data Systems har filsystemet en kapasitet på 256 TB mot 16 TB fra største konkurrent. Tilsvarende skal kombinasjonen av Blue Arc og HDS kunne administrere fire millioner filer i én innholdsfortegnelse.

Styringsenheten Titan skal derfor bidra til den laveste kostnaden per les og skriv og reduserte strømregninger i forhold til konkurrerende løsninger som må bruke flere systemer for samme ytelse.

Grunnlaget for ytelsen er arkitekturen og elektronikkteknologien i Titan. Parallellitet er et stikkord. Det benyttes ikke mikroprosessorer, men programmerbare elektronikkbrikker (FPGA, Field Programable Grid Array).

FPGA produseres i nyeste elektronikkteknologi og anses som et bedre alternativ enn spesialprosessorer på grunn av lavere kostnader. Ulempen er de typisk bruker ti ganger så mange transistorer for å utføre en funksjon som en spesialprosessor. Har man nok transistorer er ulempene derfor små.

Titan er oppdelt i fire funksjoner for å ta seg av for og etterbehandling av inn/ut-transaksjonene.

En modul tar seg av nettverkstilgangen med håndtering av TCP/IP, en annen av filtilgangen med protokollene NFS og CIFS. En tredje håndterer filsystemet med kataloger, tildeling av plass og metadata. Den fjerde modulen tar seg platelagertilgangen med Fibre Channel, SATA, SCSI.