BlueCom vokser og tjener penger

Ved utgangen av 2003 hadde BlueCom 20.000 bredbåndskunder og er dermed Norges tredje største bredbåndselskap.
Bredbåndsleverandøren BlueCom melder om rekordvekst i salg og inntjening i 2003. Omsetningen på over 94?millioner kroner er en økning på hele 55 millioner fra året før, mens resultat før skatt på kroner 500.000 er en kraftig forbedring fra et underskudd på om lag to millioner kroner i 2002, skriver selskapet i en pressemelding.

Det gode resultatet skyldes hovedsakelig en mer enn dobling av abonnementsinntektene til nær 83 millioner kroner i 2003 mot 35 millioner året før. For 2003 oppnådde BlueCom en positiv driftsmargin på 4,42 prosent.

- Resultatet er i tråd med våre budsjetter, og vi har økt vår markedsande. Mens markedet totalt vokste med 115 prosent i fjor, hadde BlueCom en vekst på 194 prosent. Det viser at vi har større fart enn resten av markedet, sier administrerende direktør Eirik Lunde.

Ved utløpet av året hadde ca 316.000 husstander adsl-tilkobling, og tallet ventes å øke med 200.000 i 2004. Adsl er i ferd med å bli den foretrukne tilkoblingsformen for nye kunder.

- Vi har bevisst valgt å ikke delta i det prispresset som har tært hardt på flere av våre konkurrenter. Ved å bygge ut egen infrastruktur og bare leie linjer fra Telenor, vil BlueCom ha større herredømme over kostnadsstrukturen, samtidig som selskapet kan tilby ny teknologi og større kapasitet tidligere enn mange konkurrenter.