Bluegarden kjøper svensk

Bluegarden kjøper svensk

Det norske it-selskapet kjøper svenske PA-konsult.
Bluegarden befester sin stilling i det svenske markedet gjennom kjøp av PA-konsult, et selskap med cirka 100 ansatte, som leverer lønns- og personalløsninger, skriver selskapet i en pressemelding.

Bluegarden, som ble kjøpt av Ratos for et år siden, er leverandør av tjenester og systemløsninger innen lønns- og HR-området. PA-konsult, som Bluegarden nå kjøper fra Atos Origin, er markedsledende i Sverige innen lønnssystemer til privat sektor. Selskapets produkter og tjenester er spesielt sterkt representert innen bank/finans, media og skogsindustrien.

I dag ivaretar PA-konsult lønnsutbetalinger til ca. 500.000 svenske lønnsmottakere i privat sektor.

PA-Konsult forventer en omsetning på 100 millioner svenske kroner i 2004. Hovedkontoret ligger i Växjö. Blant selskapets kunder er SEB, Nordea, Länsförsäkringar, Stora Enso, SCA, DN, Aftonbladet og GP.

- Gjennom sammenslåingen med Bluegarden kan vi tilby våre kunder et attraktivt tjenestetilbud og skandinavisk dekning. Det å inngå i et konsern som helhjertet går inn for lønns- og HR-løsninger, og som har en sterk eier i ryggen, kommer både kunder og ansatte til gode, sier PA-konsults administrerende direktør Bo Persson.

Tidligere i år inngikk Bluegarden en samarbeidsavtale med danske Multidata, ledende leverandør av lønnstjenester til privat sektor i Danmark. Avtalen gir blant annet Multidatas 80.000 danske kunder tilgang til Bluegardens industrialiserte webportal på lønns- og personalområdet. I tillegg ble Bluegarden i høst Intentias HR-partner og overtok ansvaret for 19 HR-konsulenter i Skandinavia. Gjennom kjøpet av PA-konsult befestes nå satsningen i det svenske markedet ytterligere.