BMC vil begynne og slutte med brukeren

BMC vil begynne og slutte med brukeren

BMCs mål er å effektivisere administrasjonen fra brukeren identifiserer seg til forretningsprosessene avsluttes for dagen.
-- Halvparten av omsetningen kommer fra stormaskin, sier Thor Ringstad, daglig leder i BMC i Norge.

Med egen utvikling og oppkjøp har BMC mye bra programvareteknologi for å administrere IBMs stormaskiner. På det området slåss de med Computer Associates, mens Compuware mer har utfyllende verktøy.

Ringstad innrømmer at BMC ikke har vært gode nok på å markere seg på det norske markedet. Administrasjonsverktøyet Patrol kjøpte BMC fra et australsk selskap i 1994. Siden da har det pågått en enorm utvikling, men få har hørt om Patrol.

Sentralt har man hatt tiltro til at god teknologi selger seg selv. Patrol ble derfor styrt fra København. Først i 1998 ble det opprettet kontor i Norge og fokusert på distribuerte it-systemer i motsetning til sentraliserte stormaskinsystemer.

-- På stormaskin solgte vi på teknologi fordi den er best. Det går ikke på distribuerte løsninger, fortsetter Thor Ringstad.

På distribuerte løsninger konkurrerer BMC med Computer Associates Unicenter, Hewlett-Packards Openview og IBMs Tivoli.

-- Problemet er at 85 prosent av alle feil oppdages av brukeren, ikke av administrasjonssystemene, hevder Bernt Østergaard, forskningsdirektør i Forrester Research APS.

Viktig for it

BMCs nye tilnærming er derfor riktig. Identitetsadministrasjon, effektivisering av helpdesken og administrasjon av forretningsprosessene er hva BMC skal jobbe med i de nærmeste årene.

-- Vårt hovedfokus vil være BSM. Det er viktig for at it skal eksistere i fremtiden, sier Thor Ringstad.

BSM, Business Services Management, handler om å sørge for effektive forretningsprosesser for de ansatte. At det er de ansatte som oppdager svikt i applikasjonene og ikke administrasjonsverktøyene, vil etter hvert bli et problem for de it-ansvarlige.

Ifølge analysefirmaet Forrester kan verktøyene rapportere om tilstand i infrastrukturen, men det er sjelden det er den som svikter. Det nytter lite med mer linjekapasitet eller en kraftigere datamaskin hvis det er applikasjonen som er feilaktig definert i forhold til arbeidsoppgavene.

BSM er et verktøy som kan modellere og vise hvilke it-elementer som tilhører de enkelte forretningsprosessene. Ideen er å kunne finne frem til hvilke enheter som inngår ved svakheter og dårligere responstider.

-- En slik prosess vil typisk være oppgjør i forsikring, påpeker Thor Ringstad som har mangeårig erfaring fra forsikring.

Studere konsekvenser

Neste nivå er å endre forretningsprosessen og se på hvilke konsekvenser det får for it-infrastrukturen, alternativt forandre infrastrukturen og studere konsekvensene for de ansattes arbeidsoppgaver.

Det tredje elementet er å bruke kompetansen til helpdesken til å ordne opp i infrastrukturen når brukerne oppdager feil. Til hjelp har BMC sin helpdesk Remedy som Steria har innført hos en rekke norske virksomheter. Steria er derfor en viktig samarbeidspartner for BMC på det norske markedet.

I dag er problemet til helpdesken at de ofte ikke vet hvem de skal kontakte når brukerne for et problem som krever at infrastrukturen må forbedres.

-- Til nå har vi ingen kunder på BSM, sier Thor Ringstad.

Men det er BSM som må være innsatsområdet for administrasjonsleverandørene. IBM Tivoli har innsett det. Compuware og Mercury Interactive har også innsett det. De ønsker med sin erfaring på å måle responstider og effektivitet å konkurrere på dette feltet. BMC har derfor den riktige tilnærmingen til fremtidig administrasjon.

Kunder

På administrasjonsverktøyet Patrol har BMC et tredvetalls kunder. For å opparbeide flere tilbys en enklere versjon Patrol Express som bruker mindre programvareagenter på infrastrukturkomponentene.

-- Kundene slipper å bruke agenter på det som folk bruker i 99 prosent av tilfellene. Det gjør løsningen vesentlig rimeligere, antagelig rundt 40 prosent av alternativet, forklarer Thor Ringstad.

Typisk koster Patrol 0,5 - 1 million kroner. Konsollet koster 60.000 kroner, agentene 7.000 kroner. Ofte er ti prosent av tjenestemaskinene så viktige at det er fornuftig å benytte agenter.

Som et element i administrasjonen anser BMC at identitetsadministrasjon er viktig. Administrasjonsprogramvaren Control-SA er ledende på markedet.

-- Control-SA er markedsledende World Wide, fremhever Thor Ringstad.

Identitetsadministrasjon er viktig i store organisasjoner, og på verdensbasis er det nettopp store organisasjoner BMC har henvendt seg til. I Norden har Bankenes EDB Central i Danmark stor nytte av identitetsadministrasjon.

Adgangskontroll

Oppgaven er å sørge for at ansatte får tilgang på en effektiv måte til alle de applikasjonene de trenger for å styre sine forretningsprosesser, selv om applikasjonene er plassert geografisk på andre steder enn brukerne. Til nå har adgangskontroll til applikasjoner i store bedrifter tatt lang tid.

Også endring av ansvar og arbeidsoppgaver bidrar Control-SA til å effektivisere. Videre er det vesentlig å rydde opp etter at ansatte har sluttet.

-- Control-SA kommer med kontrollspørsmål for å avgjøre om det er riktig person. Typisk kan det være hva som er favorittmåltidet, forklarte Amit Berkner, produktsjef på et seminar nylig.

At Control-SA ikke bare er for de aller største organisasjonene som stadig må håndtere at de ansatte glemmer sine ulike passord, er en mindre bank i Andorra et eksempel på. Den benytter Control-SA med kun 50 ansatte. Innsparingen er en person på drift.

Men bank/finans har alltid vært BMCs beste industrisegment.

-- Vi gjør det bra i bank/finans. På andre områder må vi gjøre en jobb, avslutter Thor Ringstad.