- Bør være et historisk lavmål

- Bør være et historisk lavmål

Mange av Telenors kolleger i it-sektoren bruker opp mot ti prosent av omsetningen på forskning. Telenor selv ligger på 0,6 prosent.

- Jeg håper dette er et historisk lavmål. 0,6 prosent er altfor lite for et så stort selskap. Det er beklagelig at Telenor har bygget ned så mye av FoU-virksomheten i Norge, sier Per-Morten Hoff, leder i IKT-Norge.

Men Hoff tror trenden er i ferd med å snu.

- Omstillingene som har vært har nok mye av forklaringen. Men den nye FoU-sjefen, Hans-Christian Haugli, har mye positivt på gang, mener Hoff.

EU fører an

Hilde Erlandsen har vært prosjektleder for den ferske rapporten UTSIKT, som omhandler strategier og utviklingsmuligheter for norsk IKT-forskning. Her kommer det fram at IKT-forskningen i Norge er nokså lav sammenlignet med både Finland, Sverige og EU.

I EUs sjette rammeprogram står IKT-sektoren for 22 prosent av midlene som tildeles. I det sjuende rammeprogrammet, som snart legges fram, får IKT hele 28 prosent av potten. Midlene som kanaliseres til IKT-forskning gjennom Norges forskningsråd ligger på ca en tredjedel av dette.

- I 2002 ble det gjort en evaluering av IKT-forskningen i FoU-sektoren i Norge. Der påpekes det at det utføres IKT-forskning av høy kvalitet i Norge, og da særlig sett i forhold til hvor mange kroner som brukes til dette formålet.

Langt bak naboene

Men vår økonomiske innsats er ikke sammenlignbar med verken Sverige, Finland eller EU, hevder Erlandsen.

- Hvorfor er det slik?

- Alle er enige om at IKT-forskning er viktig. Men siden det ikke er noen uenighet om det, blir det heller ikke noen debatt. Samtidig ser vi at IKT for folk flest er blitt som strøm og vann; det er noe vi bare har og tar som en selvølge. IKT er ikke lenger like nytt og spennende. For å komme ut av denne litt tilbakelente situasjonen tror jeg det er mye snakk om vilje. Skal man ha plass til forskning, må bedriftene gi rom for langsiktighet i sine budsjetter, sier Erlandsen.

Hoff tror det må gjøres noen politiske grep.

- Det gjøres veldig mye bra på forskning blant norske teknologiselskaper. Mange av dem ligger på både fem og ti prosent av omsetningen. Men vi savner et incitament fra politikerne for hvordan de politiske målene skal nås. For eksmepel bør man gjøre noe med reflene for skattefradrag, slak at man blir belønnet for å lykkes med sin forskning.

Store vyer

I stortingsmeldingen Vilje til forskning som kom i fjor, er det et mål at forskningen i Norge skal opp på 3,0 prosent av BNP i løpet av 4 år, og at næringslivet skal stå for rundt halvparten av dette.

Her er noen tall fra rapporten UTSIKT:

  • Av en omsetning på 168 milliarder i IKT-sektoren i 2003, var FoU-andelen 5 prosent.
  • I den norske telekomsektoren totalt, med en omsetning på 55 mrd., var FoU-andelen 4 prosent.
  • FoU-innsatsen innenfor kommunikasjonsutstyr og telekom falt med 48 prosent fra 2001 til 2003.
  • Rundt 30 prosent av all FoU i næringslivet er IKT-relatert, likevel går bare 10 prosent av midlene kanalisert gjennom Norges forskningsråd til IKT-forskning.