Borland med UML til .Net

Together Edition for Microsoft Visual Studio .Net integrerer UML med kode fra .Net. Samtidig reduseres kompleksiteten.
Med Borlands Together Edition for Microsoft Visual Studio .Net som ble lansert på VSLive! i Florida denne uka, kan .Net-programmere starte med såkalt design-drevet utvikling.

Microsoft .Net brukes av mange utviklere til å lage neste generasjon web-løsninger, inkludert web-tjenester (web services) som får ulike applikasjoner til å snakke sammen. Hittil har ikke .Net-utviklere brukt UML (Unified Modeling Language) for å designe og modellere programmer. Det nye verktøyet kan få .Net-utviklerne til å følge UML-standarden

Funksjonaliteten i LiveSource-modulen gjør det eksempelvis mulig for utviklerne å synkronisere modeller og kode slik at endringer i modellen automatisk reflekteres i koden. -- Design-drevet programmering ser ut til å bli mer populært når en beveger seg mot større applikasjonsutviklingsprosjekter, sier Gartner-analytikeren Jim Duggan til InfoWorld.

Slike store prosjekter har ofte benyttet Java i stedet for .Net. J2EE-utviklerne har allerede tatt i bruk "fortløpende" modellering som Together-programvaren åpner for.

Microsoft skal være i gang med å revurdere modelleringsmetodene i selskapets utviklingsverktøy Visio. Temaet vil også bli tatt opp på Microsofts Professional Developer's Conference i oktober.

-- Dette nye Together-produktet passer inn i Microsofts strategi for å gå i retning av mer modellering. Men det utgjør litt av en kontrast til Microsofts egne tanker om modellering som involverer BizTalk, sier Duggan.