Bosch Telecom Danmark trues av millionkrav

Boet etter tidligere Bosch Telecom i Danmark, som ble solgt til Siemens for to år siden, risikerer å måtte betale flere hundre millioner kroner i erstatning til Siemens.

Siemens har i forlengelse av oppkjøpet av konkurrentens danske mobilvirksomhet reist krav om kompensasjon for bristende forutsetninger i avtalen, skriver danske Computerworld.

Restene av de danske Bosch-aktivitetene er i ferd med å avvikles, og ifølge selskapets årsberetning kan det ikke utelukkes at erstatningskravet er større enn egenkapitalen på 347 millioner danske kroner.

Siemens overtakelse av Bosch Telecoms danske utviklingsavdeling med 350 medarbeider i 2000 var en del av en større avtale som også involverte tyske selskaper. Detaljene i et eventuelt erstatningskrav er derfor foreløpig ikke kjent.

Siemens Mobile Phones, som det tidliger Bosch-selskapet heter i dag, måtte si opp 50 ansatte i april. Virksomheten i Aalborg sysselsetter nå 250 personer.