Bøtelegger mobil-kjøring i Nordland

Bøtelegger mobil-kjøring i Nordland

Du skal passe deg for å bruke mobilen mens du kjører bil i Salten.

I løpet av årets tre første måneder har over 40 bilførere i Salten blitt bøtelagt for å prate i håndholdt mobiltelefon mens de kjørte, skriver Avisa Nordland.

Overtredelse av veitrafikklovens bestemmelse om bruk av elektronisk utstyr i motorvogn koster nå 1.000 kroner og avgjøres ved forenklet forelegg. Ved utgangen av mars var det 40 bilføreren som hadde akseptert forenklet forelegg, mens ytterligere noen som ikke har akseptert forenklet forelegg er blitt anmeldt. Det totale antall mobilbøter på tre måneder ligger dermed nærmere 45.

Distriktsleder for Up i Nordland, Tore Jeremiassen, er overrasket over at antallet er såpass høyt. Det er både hans tjenestemenn, politiet i Bodø og det enkelte lensmannsdistrikt som har bidratt til at mobilprating under bilkjøring har blitt en relativt dyr fornøyelse for så mange.

Reaksjon på håndholdt mobiltelefon under bilkjøring er forenklet forelegg og anmeldelse, hvis det ikke vedtas. Man får ikke prikker i førerkortet for mobilprat i bilen.