Bøtelegger Q-Free

Bøtelegger Q-Free

Styret ved Oslo Børs bøtelegger teknologiselskapet Q-Free for brudd på informasjonsplikten.
Børsstyret har vedtatt å ilegge Q-Free et overtredelsesgebyr på 660.000 kroner. Det tilsvarer seks ganger årlig kursnoteringsavgift. Selskapet vil påklage vedtaket, skriver NTB.

Bakgrunnen er at NSB i juni sa opp en tidligere inngått kontrakt mellom selskapene. Q-Free meldte ikke fra om forholdet til markedet før Oslo Børs to dager senere påla dem å gjøre det.

I børsstyrets vurderinger ble det lagt vekt på at selskapet nylig er tildelt et overtredelsesgebyr på fire ganger årlig kursnoteringsavgift for et tilsvarende forhold.