Bouvet følger strømmen

Bouvet følger strømmen

Første kvartal bød på 34,8 prosent omsetningsvekst for konsulenthuset.

Bouvet hadde i første kvartal 2007 driftsinntekter på 107,6 millioner kroner sammenlignet med 79,8 millioner i første kvartal i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 34,8 prosent.

Økningen i driftsinntekter er i tråd med selskapets forventninger, og dels et resultat av at omsetningen fra selskapets eksisterende kunder har økt med 17 prosent. Den resterende økningen er et resultat av nye kunder sammenlignet med første kvartal 2006.

- Dette er en bekreftelse på at det vi jobber for er riktig; på den ene siden skal vi stadig forsterke vår posisjon hos eksisterende kunder ved å levere bredden av tjenestespekteret. På den andre siden jobber vi målbevisst for å tiltrekke oss noen nye, strategisk viktige kunder som alle sammen har det til felles at de vil ha nytte av akkurat de tjenesteområdene vi tilbyr, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

I løpet av første kvartal 2007 hadde Bouvet driftskostnader på 95,1 millioner, opp fra 69,9 millioner i første kvartal 2006. Økningen er spesielt knyttet til økt varekostnad i tillegg til økte lønnskostnader. Varekostnaden består av kjøp av underkonsulenttjenester og innleie av kursinstruktører. Den økte lønnskostnaden er en følge av at antall ansatte har økt med 32,9 prosent.

LES OGSÅ: Konsulentene snart utsolgt