Bouvet leverer intranett til Posten

Bouvet leverer intranett til Posten

Posten Norge har valgt Bouvet som leverandør av Postens nye intranett. Bouvet skal utvikle og vedlikeholde intranettløsningen.

Posten utlyste i juni 2005 anbud på ny portalløsning for Postens intranett. Den nye portalen vil ha hovedfokus på forenkling av arbeidsprosesser for konsernet. Postens visjon er å bli verdens mest fremtidsrettede postbedrift, og målet med det nye intranettet er å utvikle fremtidens bedriftsintranett, ifølge en pressemelding.

Løsningen vil omfatte ny portal med lokale arbeidsområder, dokumenthåndtering, prosessorientert dokument- og arbeidsflyt på tvers i hele bedriften, samt nye tjenester/applikasjoner. Prosjektet har en verdi på ca 14 millioner kroner.

Postens nye intranett skal etter planen lanseres før sommeren 2006. ErgoGroup vil ha ansvaret for drift og systemintegrasjon.

Veldig spennende

- Bouvets tilbud var det mest fordelaktige for oss, etter en totalvurdering av både løsning, referanser fra tilsvarende leveranser, og økonomi. Nå gleder vi oss til å fortsette utviklingen av et nytt, fremtidsrettet intranett, sier Elisabeth Gjølme, informasjonsdirektør i Posten Norge AS.

- Postens visjon er fantastisk spennende, og vi er utrolig glade for å bli valgt som samarbeidspartner på utvikling av nytt intranett, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet AS.