Bowling bremser Alzheimer

Bowling bremser Alzheimer

DND: De gamle er eldst, og nå vil de spille dataspill. Mange dataspill.

Det er ikke bare de yngste som synes spill er gøy. Snittalderen på de som spiller dataspill stiger jevnt og trutt. Snart ser vi kanskje dette som en helt vanlig aktivitet for eldre på institusjon.

Selskapet Mektron i Drammen utvikler løsninger til eldre og pleietrengende for å hjelpe dem til å bo hjemme lengre. Sammen med Drammensbiblioteket har de et pilotprosjekt hvor mennesker med demens spiller bevegelsesstyrte dataspill, noe som skal kunne bremse utviklingen av sykdommen, skal vi tro Egil Utheim, daglig leder i Mektron.

– Siden november i fjor har vi prøvd ut Xbox Kinect sammen med en gruppe personer på 60+ med tidlig fase demens. Utprøvingen har skjedd på dagaktivitetshuset Villa Fredrikke i Drammen, og vår erfaring har vist at aktivitetene gir gode opplevelser, styrker relasjonene, gir mening og mestringsfølelse. Dette er nøkkelbegreper innen positiv psykologi. Siden Kinect fanger opp brukerens bevegelser fremmer dette aktivitet og studier har vist at hvis du oppfører deg som du er glad, blir du glad. Samtidig ser vi at humøret på den som spiller smitter over på tilskuerne slik at disse også blir aktive deltakere. Studier har vist at fysisk og mental stimulans kan bremse utviklingen av Alzheimer, forteller Utheim.

Også demente kan spille

Men kan eldre personer som har demens spille bevegelsesstyrte dataspill? Pilotprosjektet for Nasjonalbiblioteket sammen med Drammensbiblioteket og Drammen Geriatriske Kompetansesenter viser at de kan det.

Les flere saker fra Dataforeningen på computerworld.no/dnd

– De har gleden av aktiviteten sammen med frivillige hjelpere, pårørende og helsepersonell og ber om nye spill å spille. Vi har også erfart at personer som har demens fortsatt er i stand til å lære og forbedre spillferdighetene selv langt ut i en sykdomsutvikling. Piloten har inspirert oss til å videreutvikle spill egnet til denne brukergruppen. Mange spill har høy lyd og sterke visuelle effekter mens denne gruppen brukere ville dra nytte av en mer dempet spillopplevelse.

Spillteknologi er ikke spill

Tirsdag 24. mai arrangerte Dataforeningen, sammen med Oslo Medtech og Universitetet i Oslo, seminar om helse og spillteknologi. Foredragsholdere fra både teknologibedrifter og helsesektoren trakk over 100 deltagere til det nye Informatikkbygget denne dagen. Deltakerne fikk presentert en rekke eksempler der spillteknologi allerede brukes og potensielt kan brukes i utvikling av produkter innen helsevesenet og for helsefremmende tiltak.

Men hva er egentlig spillteknologi? Det er definitivt ikke spill, skal vi tro Morten Dæhlen som er professor og instituttleder på Institutt for informatikk på UiO. Han forklarer i sin blogg «Dærnt’s Corner» at det er den teknologien som en samlet spillverden, inkludert forskning, har utviklet for å lage spill, for å ta kortversjonen.

Dermed kan dataspill for mennesker med blant annet Alzheimer representere et fremtidig marked for spillutviklere. Og da må vi få de unge inn på banen som kan utvikle forskjellige spill for denne pasientgruppen.

Computerworld samarbeider med den Den Norske Dataforening (DND).

Medlemmer får Computerworlds papiravis gratis, og kan i tillegg kan lese nyheter fra DND på computerworld.no/dnd.

Innholdet er i sin helhet produsert av Dataforeningen.