BPEL gir løfter om integrerte tjenester

BPEL gir løfter om integrerte tjenester

Web-tjenester har manglet styring av samarbeidet mellom applikasjoner. BPEL gir løfter om å få det til.
BPEL (Business Process Execution Language) skal sørge for at web-tjenester samarbeider. BPEL støttes blant annet av BEA, IBM, Microsoft, Oracle, SAP og Siebel. Versjon 1.1 ble godkjent i mars.

Web-tjenester gir mulighet for å endre internettet fra å være et enormt bibliotek til å bli en distribuert databehandlingsplattform. Mens en web-tjeneste definerer innholdet, sier den ingen ting om hvordan tjenesten skal gjennomføres.

Hensikten er å være tilpasningsdyktig ved å gjøre gjenbruk, og være effektiv og fleksibel til en rimelig kostnad. For tjenester handler om respons, enten øyeblikkelig (symmetrisk) eller på et definert tidspunkt (asymmetrisk).

Å sende en innkjøpsforespørsel som en web-tjeneste til en mulig partner, gir ingen løfter om et svar. Med BPEL vil forespørselen få unntakshåndtering i tilfelle feil oppstår, avbrudd i tilfelle partneren ikke reagerer, og svar tilbake.

-- BPEL skal håndtere aktiviteter og arbeidsflyt med tidsfrister, 8time-out8 og unntakshåndtering i XML-format, forklarer Steve Muench, konsulentsjef for forretningskomponenter i Java i Oracle.

Styre prosessene

-- Alle snakker om web-services. Realiteten er at det snekres sammen kode for å få web-services til å virke, sier Harald Løvvik, markedsdirektør i Oracle.

Oracle introduserer derfor Oracle BPEL Process Manager etter oppkjøp og videre utvikling. Verktøyet definerer et tilstandsdiagram over den automatiserte arbeidsflyten som lagres i Oracle.

-- Vi kan vise hvor man er i selve prosessen med angivelse av de aktivitetene som er aktive, fortsetter Steve Muench.

Hensikten er å være tidlig ute med fremtidens programvarearkitektur som definerer, administrerer og overvåker tjenestene. I første omgang vil Oracle BPEL være frittstående.

De fleste bedrifter lærer at forretningsmessige rutiner ikke er statiske. Et rigid forretningssystem vil derfor ikke alltid makte å håndtere nye behov. Utfordringen er å styre prosessene som utgjør tjenestene, både i virksomheten og mellom virksomheter.

SAP har derfor gått i spissen for å bryte opp applikasjonene sine i tjenester som kan utføres ved behov. Sammen med Fujitsu Siemens og Network Appliance har SAP utviklet en tjenesteorientert løsning i form av Flexframe. Denne forbedres stadig.

Ifølge en undersøkelse gjort av konsulentselskapet Bearingpoint gir en slik løsning kostnadsbesparelser på opptil 65 prosent.

Tilpasses raskt

Å kunne tilpasse seg raskt til endrede markedsforhold og styre tjenestene, gir potensial for store kostnadsbesparelser. Derfor utvikles SOA (Services Oriented Architecture) som består av fire deler: omformingstjenester, tilknytningstjenester, web-tjenester og styringstjenester.

Ifølge analysefirmaet Gartner vil tjenestearkitekturen SOA dominere programvareutviklingen i 2008. Konsekvensen er slutten på en monolitisk programvarearkitektur som ble utviklet med IBMs stormaskin og siden kopiert til de alternative datamaskinmiljøene.

IBM gjør derfor en stor innsats for å åpne sin stormaskin og kombinere den med andre datamaskiner. I den forbindelse kreves omformings og tilknytningstjenester.

Fremtidens it-kraftverk med databehandling på forespørsel vil være helt avhengig av en tjenesteorientert arkitektur med utnyttelse av applikasjoner fra forskjellige maskinmiljøer for å tilfredsstille et behov.