Bra for de eldre

En god ting har konserntillitsvalgt Per Gunnar Salomonsen å si om nedbemanningsprosessene i Telenor. Den øvre aldersgrense for de som må gå er satt til 58 år.
-- Da vi startet dette arbeidet, krevde vi at alle over 55 år skulle skånes. Ledelsen har endt opp med å sette grensen på 58 år, noe vi synes er positivt, uttaler Salomonsen.

Aldersgrensen er satt med hensyn til at det er svært vanskelig å finne seg nye jobb når man nærmer seg pensjonsalder, og at Telenor har gode pensjonsordninger, som folk kan ta i bruk fra de er 62 år.