Bra fra Umoe IKT

Bra fra Umoe IKT

Umoe IKT leverer god økning i resultatet i tredje kvartal.

Selskapet fikk en omsetning etter tredje kvartal på 1031 millioner kroner og EBITDA på 63 millioner.

Resultat før skatt ble 47 millioner kroner. Tilsvarende tall for samme periode i 2006 var en omsetning på 978 millioner og et driftsresultat på 35 millioner.

Umoe IKT AS fikk sammen med datterselskapene Tarantell og Umoe Consulting et resultat etter tredje kvartal 2007 på 1031 milluoner kroner, sammenliknet med samme periode i fjor økte omsetningen med 5,4 prosent. Driftsresultatet økte med hele 34,3 prosent.

- Vi er svært fornøyd med resultatet og ser også positiv utvikling for årets siste kvartal. - Resultatforbedringen skyldes i hovedsak effektivisering av vårt leveranseapparat og selvsagt merker vi også drakraften fra et godt marked, sier Svein Berntsen, administrerende direktør i Umoe IKT i en pressemelding.