Bra kvartal for Ericsson

Bra kvartal for Ericsson

-- Telekomkrisen er over, sa Ericssons konsernsjef Carl-Henric Svanberg i februar. Nå beviser han dette ved å levere gode tall for første kvartal.
Ericsson rapporterer som ventet en økning for første kvartal. Resultatet ble 3,8 milliarder kroner. Konsernet skrur dessuten opp prognosen for mobilsystemer.

Omsetningen gikk opp til 25,3 milliarder norske kroner. Dette er en oppgang på ni prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

For ett år siden rapporterte Ericsson et tap på 3,1 milliarder kroner. Konsernets cashflow ble på 2,6 milliarder kroner.

Bedre enn forventningene

Resultatet er helt klart bedre enn forventningene fra analytikere som lå på 2,8 milliarder kroner. Konsernets marginer har økt til 44,7 prosent, og ordreinngangen ligger på 29,7 milliarder kroner.

-- Vi kan fortsatt forbedre vårt operative resultat. Bruttomarginene har utviklet seg positivt enn våre tidligere forventninger, Vi drar nå fordel av våre omstruktureringsbeslutninger, og nå fortsetter vi å arbeide for å bli ledende innen kostnadseffektivitet, skriver konsernsjef Carl-Henric Svanberg i en kommentar till kvartalsrapporten.

Salget for forretningsområdet Systems gikk opp i første kvartal til 23,5 milliarder kroner. Etter fjorårets første kvartal var tilsvarende tall 21,6 millioner kroner.

Oppgang på mobile nettverk

Forretningsområdet Mobile Networks kan vise til en omsetning på 22,4 milliarder kroner, noe som er betydelig opp i forhold til 15,7 milliarder kroner for tilsvarende periode i fjor.

Ericsson oppgir også at konsernets kostnader på årsbasis har minsket til 31,5 milliarder kroner.

Forventningene for hele 2004 er en forsiktig oppgang for mobilsystemer sammenlignet med fjoråret. Drivende faktorer bakom oppgangen oppgis av Ericsson å være voksende trafikkmengder i nettene, utbygging av nett og en fortsatt 3G-utrulling, heter det i kvartalsrapporten.