Bra vekst i Component Software

Selskapet gjør det ekstra bra utenfor Norges grenser. Konsernsjef Åge Lønning er strålende fornøyd.

Omsetningen økte med rundt 20 prosent til 267,2 millioner kroner, fra 223,9 millioner i 2004. Resultatet før goodwill-avskrivninger og skatt var også sterkt; 19,2 millioner kroner mot 15,2 millioner i 2004 - en økning på 25 prosent.

De sterke resultatene skyldes en rekke store kontrakter i Skandinavia og Europa. Spesielt datterselskapet i Sverige gjør det skarpt med 18 nye kunder. Men Component Software har også lykkes godt i Nederland og Danmark, med åtte nye kontrakter i hvert av landene, ifølge en pressemelding.

- Alle våre forretningsområder vokser og er lønnsomme. Selv om konkurransen er sterk i Danmark og Sverige, er det disse landene som vokser mest. Den internasjonale forretningen utgjør nå rundt 45 prosent av totalomsetningen i selskapet, sier konsernsjef Åge Lønning i Component Software.

Venter fortsatt vekst

På listen over nye norske kunder finnes navn som NRK, Rikstrygdeverket, Tine BA og Oslo Kommune. På svensk side har Ericsson, TeliaSonera og Credo Bankpartner kommet til. Blant de nye kundene i Danmark er Jyske Bank og Nycomed Danmark.

- Vi fortsetter å vinne store kontrakter innenfor kjerneområdene forretningsanalyse og dokumenthåndtering, sier Lønning.

Component Software forventer betydelig vekst også i 2006. Selskapet vil fortsette med sin sterke organiske vekst og vil i tillegg aktivt vurdere oppkjøpsmuligheter.