Bransjen må bli mer sexy

Bransjen må bli mer sexy

Stadig færre vil studere it. Det skjer samtidig med at tilstrømmingen til ingeniør- og teknologistudier generelt vokser. Er det noe galt med norsk it-bransje?
Siden 1998 har søkningen til it-studier blitt redusert med nesten 80 prosent. Fra drøyt 2.000 søkere til dataingeniørutdanning i 1998, til snaue 500 våren 2006. Reduksjonen fra 2005 til 2006 er den laveste i perioden, men det er oppsiktsvekkende at selv i tider der teknologiinteressen fra de unge øker, så synker interessen for it-studier.

Alle spådommer tilsier at det vil trengs flere og flere med it-teknisk bakgrunn i det norske arbeidslivet i de kommende årene. Men i tiden som kommer vil det uteksamineres stadig færre slike kandidater fra norske læresteder. It-bransjen vil også de nærmeste årene oppleve et stort behov for utskiftning, da den "gamle" generasjonen it-folk begynner å nærme seg pensjonsalder.

Det er sannsynlig at man vil oppleve et stort gap mellom behov og tilfang av arbeidskraft innenlands. Og det innen ganske få år.

Konsekvensene kan være mange. De mest opplagte er at norsk it-bransje må søke seg ut for å få tak i gode hoder til sine ledige jobber. Den andre er at vi vil se en stadig voksende grad av at it-prosjekter blir "satt ut" til it-arbeidere i andre land. Den tredje er at man vil ha problemer med å skape en vekst i kunnskapsindustrien innenlands.

Vår utfordring går både til den sittende regjering og kunnskapsminister Øystein Djupedal, og it-bransjen selv. I sin tid på Stortinget var Djupedal selv en pådriver for å fremme teknologi-saker og sette norsk kunnskaps- og teknologiindustri på dagsorden. Nå har han alle muligheter og rettigheter til å styre utviklingen og legge grunnlag for større rekruttering. Vi venter spent på signaler om han tar dette ansvaret.

De andre som bør gå i seg selv er altså it-bransjen. Hva har it-bransjen selv gjort for å markedsføre seg overfor dagens unge? Det er liten tvil om at dotcom-fallet rammet markedsverdien til it-bransjen sterkt. Fra at alle kunne tjene millioner på it , før fylte 22 år, sprakk boblen, og det har blitt utrolig lite hipt å studere teknologi. Vi er tilbake til nerdestempel. Elever ved en videregående skole i Drammen sier det rett ut til Computerworld:

- Data er kjedelig. Det er vanskelig og krever mye teknisk kunnskap.

Dagens unge mener altså igjen at it er noe for spesielt interesserte, og de fleste har mistet interessen lenge før de skal gjøre sine yrkesvalg.

Vi tror it-bransjen vil ha mye å tjene på en aktiv holdning overfor dagens unge. It-bransjen som alle andre bransjer trenger mangfold, ikke bare gjennom at begge kjønn er godt representert, men også gjennom at mange ulike mennesketyper blir trukket til bransjen.

Det vil gi større kreativitet, en mer levedyktig bransje og produkter og løsninger som passer bedre for folk flest.

Mangel på it-interesse blant dagens unge er rett ut sagt et nasjonalt problem. It-bransjen bør ikke bare stille myndighetene til ansvar i denne saken, men også selv gjøre en jobb for å bedre sitt image overfor dagens unge. Om det hjelper å bli mer sexy skal vi ikke ha sagt, men noe må gjøres.

Les også: Søkeraset innen it-studier fortsetter

Les også: It-bransjen i ansettelsesrus