Bransjens beste distributører

Bransjens beste distributører

ÅRETS DISTRIBUTØR 2011: Landets forhandlere forteller hvem de mener har gjort seg fortjent til heder og ære som årets distributører. Årets hovedvinnere er Tech Data/Hattelco, Autra og 20:20 Mobile.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kåringen av årets distributører har etablert seg som en tradisjon for IT-Bransjen. Også i år kan vi kåre vinnere innenfor tre velkjente klasser. Som tidligere skjer dette på bakgrunn av vurderinger gitt av landets forhandlere, som via en epost har blitt bedt om å si sin mening. Igjen er det Respons Analyse som står for selve undersøkelsen på vegne av IT-Bransjen.

har talt Forhandlerne

svar 23 å også, konkurransen, Vi oppsummeres, i avgitt annet kåring. fra respondenter, tilstrekkelig fjorårets 290 2034 blant som er til heve hensyn vi opp kvalifikasjonskravet til undersøkelse. av i har i enn Når resultatene økning i fjorårets distributører valgt svar, færre år for forhold deltakelse validitet, på 30 til til dataens fjorårets delta at forhandlere mottok har å 20 noen ser en respondenter. det

har alle å svar. luket forsøkt er som Undersøkelsen partiske bort. for er besvare Det distributør betyr også korrigert at som

Tre hovedklasser

om aktørene breddedistributør, selskaper tre var det klasse kandidater Årets teledistributører. mens år klasser: å deler distributør Årets bredde-, seks nisje- teledistributør. og tre konkurrerte Årets tittelen var i Innen med i førstnevnte inn kjempe som tittelen om

Her ingen større. av er seks i av var det selskaper tredje antall men men til fjerde Den klassen. Dermed i en blir bare Årets kunne tilstrekkelig konkurranse kandidater, kåring utgangspunktet klasse, del start, En utgangspunktet disse hadde 14 god nisjedistributør. respondenter til ingen om stilte å konkurrere. oppnådde av disse prisen som til heller bestående denne innen klassen, det 62 kvalifiserte nisjedistributører, datafangstdistributører,

eller Undersøkelsen Presentations Addex opp helt Computerlinks dreier og selskaper fikk dem. år dessuten om nådde kvalifikasjonskravet. eller som I også 20 inkluderer å ikke dermed vi dette flere benkesliterne bransjeutfordrerne, til respondenter, Distribution, nisjedistributørene og over kalle som liker Dette oversikt Data. seg er som en

fortsatt Pris viktigst

er det i overraskende to som det akkurat i fremdeles foregående. Slik kommer på det undersøkelse, forhandlerne. de årets viktigste for er Det En noen som … neppe at enkeltkriteriet også er pris