Bransjens beste distributører

Bransjens beste distributører

ÅRETS DISTRIBUTØR 2011: Landets forhandlere forteller hvem de mener har gjort seg fortjent til heder og ære som årets distributører. Årets hovedvinnere er Tech Data/Hattelco, Autra og 20:20 Mobile.

Kåringen av årets distributører har etablert seg som en tradisjon for IT-Bransjen. Også i år kan vi kåre vinnere innenfor tre velkjente klasser. Som tidligere skjer dette på bakgrunn av vurderinger gitt av landets forhandlere, som via en epost har blitt bedt om å si sin mening. Igjen er det Respons Analyse som står for selve undersøkelsen på vegne av IT-Bransjen.

Forhandlerne har talt

Når resultatene oppsummeres, ser vi blant annet at det i år er 2034 forhandlere som har avgitt svar, en økning på 290 i forhold til fjorårets kåring. 23 distributører mottok tilstrekkelig svar til å delta i konkurransen, noen færre enn i fjorårets undersøkelse. Vi har også, av hensyn til dataens validitet, valgt å heve kvalifikasjonskravet for deltakelse til 30 respondenter, opp fra fjorårets 20 respondenter.

Undersøkelsen er også korrigert for partiske svar. Det betyr at alle som har forsøkt å besvare som distributør er luket bort.

Tre hovedklasser

Årets distributør deler aktørene inn i tre klasser: bredde-, nisje- og teledistributører. Innen førstnevnte klasse var det i år seks kandidater som var med å kjempe om tittelen Årets breddedistributør, mens tre selskaper konkurrerte om tittelen Årets teledistributør.

Den tredje klassen, nisjedistributører, er en god del større. Her var det i utgangspunktet 62 selskaper som stilte til start, men bare 14 av disse kvalifiserte til konkurranse om prisen Årets nisjedistributør. En fjerde klasse, bestående av datafangstdistributører, hadde i utgangspunktet seks kandidater, men ingen av disse oppnådde tilstrekkelig antall respondenter til å kunne konkurrere. Dermed blir det heller ingen kåring innen denne klassen.

Undersøkelsen inkluderer dessuten en oversikt over bransjeutfordrerne, eller benkesliterne som vi også liker å kalle dem. Dette er selskaper som fikk 20 eller flere respondenter, og som dermed ikke nådde helt opp til kvalifikasjonskravet. I år dreier dette seg om nisjedistributørene Addex Distribution, Computerlinks og Presentations Data.

Pris fortsatt viktigst

Det kommer neppe overraskende på noen at det fremdeles er pris som er det viktigste enkeltkriteriet for forhandlerne. Slik er det også i årets undersøkelse, akkurat som i de to foregående. En interessant endring som er verdt å merke seg er imidlertid at pris synes å ha mistet noe av sin betydning i forhold til tidligere. I fjor mente 75 prosent av forhandlerne at pris var viktigst, mens årets tall er nede i 69 prosent.

Samtidig ser vi at kundeservice, logistikk og teknisk support har blitt noe viktigere i løpet av det siste året.

Årets breddedistributører: Tech Data og Hattelco

Førsteplassen blant breddedistributørene blir i år delt mellom Tech Data og Hattelco, som begge oppnådde et totalsnitt på 4,58 poeng. Dermed kan vi også konstatere endringer i toppsjiktet i denne klassen, som de siste to årene har vært vunnet av EET. Det er imidlertid greit å merke seg at det kun er små marginer som skiller breddeaktørene, i år som i fjor.

Fjorårsvinner EET (4,57 poeng) ble skjøvet ned på en delt andreplass sammen med Norek, mens Itegra (4,33 poeng) og nyfusjonerte Also-Actebis er listet som hhv. tredje- og fjerdemann blant breddedistributørene.