Bransjens nye kaptein

Bransjens nye kaptein

It-bransjen har etterlyst en it-direktør eller kaptein for norsk it-utvikling. Kapteinen kan bli moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.
-- Vi har kunnskapen og teknologien, og det er gjennomført mer enn nok utredninger. Nå er det tid for beslutninger og handling. Offentlig sektor har vært en sinke i å ta i bruk ny teknologi. Jeg skal sørge for at de nødvendige beslutningene blir tatt, og vil kreve av forvaltningen på alle nivåer at den tar i bruk nødvendig teknologi på en helt annen måte enn tidligere, fastslår statsråd Morten Andreas Meyer.

I sine første 103 dager i statsrådstolen var han arbeids- og administrasjonsminister, de syv siste har han vært moderniseringsminister. Med seg i sitt nye moderniseringsdepartement har han fått mye av it-kompetansen fra næringsdepartementet.

Regjeringen ønsker en helhetlig it-politikk for Norge, med det offentlige som drivkraft. Statsråd Meyer har fått jobben med gjennomføringen.

Som banken

-- Jeg vil ha en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, og jeg vil effektivisere offentlig sektor. Jeg vil flytte ressurser fra permflytting til aktiv pleie. Jeg vil bruke bankenes innføring av nettbank som en ledetråd for hvordan vi skal få gjort dette. Bankene klarte å få sine kunder til overta mye av jobben banken gjorde tidligere. Likevel ga de kundene en bedre tjeneste og en bedre bankhverdag. Bankenes incitement var å spare penger, kundene fikk bedre oversikt, et uslåelig utfall med bare vinnere. Dette skal vi få til i offentlig sektor også, slå Meyer fast.

Meyer gyver løs på it-utfordringene med tre hovedangrepsvinkler. For det første vil han knekke pki-koden. Han vil ta en beslutning om hvilken standard som skal gjelde, og sørge for ferdig implementering innen neste sommer.

-- Det andre vi må sørge for er muligheter for gjenbruk av grunndata. Vi må få til en felles tverrsektoriell database med felles grunnopplysninger om næringsliv og innbyggere, som kan gjenbrukes i ulike sammenhenger, sier Meyer.

Han legger til at han i regjeringssammenheng har støtte til å foreta beslutninger som angår ulike statlige og kommunale etater, og således berører ulike departementer.

Portal, portal

-- I tillegg vil jeg utvikle portalløsninger og tankegangen i offentlig forvaltning. Selv om selve Altinn-løsningen høster storm, mener jeg at tanken bak prosjektet er riktig. Jeg er ikke redd for å fortsette prosjektet, men vil sørge for at vi ydmykt lytter til kritikken slik at løsningen blir bedre. Den samme måten å tenke på må vi få til på forbruker/innbygger-nivå, sier Meyer.

Meyer retter også en advarende pekefinger til eventuelle offentlige etater som eksempelvis vil bruke kritikken mot Altinn for å undergrave systemet med å utvikle egne tjenester.

-- Jeg vil ta sentrale grep som skal følges, og jeg forventer meg resultater, bemerker den handlingsrettede minister.

-- Noen har uttrykt bekymring for hvordan det skal gå med den rent næringsmessige siden av it-politikken? Tidligere har den forsvunnet i dette departements korridorer?

-- Da glemmer man hvor jeg kommer fra. I tillegg til å være en vanlig innbygger med barn i den ene enden og pleietrengende foreldre i den andre, har jeg jobbet i det private næringsliv, stort sett i små og mellomstore bedrifter i 25 år. Dette er min viktigste erfaringsbakgrunn i den it-politikken som meisles ut, svarer Meyer.