GEVINST I SMARTHJEM: Konsernsjef i Lyse og styreleder i Smartly Toril Nag og daglig leder Kristian Helland i Smartly må omstille fokuset for smarthjem-satsningen. (Foto: Arne Joramo)

SMARTLY I OMSTILLING: Styreleder Toril Nag i Smartly forteller om tiltak for å få Lyses smarthjem-satsning Smartly på beina igjen. Her sammen med daglig leder Kristian Helland. (Foto: Arne Joramo)

Nedskalering og tredelt fokus

Nedskalering, nye partnerskap og tredelt fokus. Det er Lyses svar på de galopperende underskuddene i Smartly.

- Enkelt sagt kan du si at smart-markedet deler seg i tre. Smarte byer og kommuner, smarte hus og velferdsteknologi. Det tar vi nå konsekvensen av. Smartly skal heretter i samarbeid med blant annet Verisure levere smarthus-løsninger, Safemate i samarbeid med Sensio velferdsteknologi og smarte by-løsninger er så langt på utviklingsstadiet direkte i konsernet, forklarer konserndirektør Toril Nag i Lyse.

Fra 67 til 35 ansatte

Og den omstillingen er alt i gang. For to uker siden solgte Lyse ut alarmvirksomheten til Verisure som har en landsomfattende virksomhet innen vanlig innbruddsalarm. 20 ansatte i Smartly skal nå snart jobbe i Verisure. Fire ansatte går over til den dedikerte velferdssatsingen under ledelse av Jan Holm. Ytterligere 12 er omplassert til andre jobber i konsernet.

Totalt betyr det at antall ansatte reduseres fra 67 til 35.

- 15-20 av de 35 som er igjen arbeider med smarte hjem. De øvrige med AMS, presiserer Smartly-direktør Kristian Helland.

- Samarbeidsavtalen med Verisure betyr at vårt marked for smarthusprodukter nå blir nasjonalt i stedet for til nå bare Rogaland, sier Nag.

I tillegg får Smartly et mye sterkere fokus. Nå er det i nybygg der terskelen for omfattende smarthus-produkter er mye mindre enn i alt etablerte boliger. Og i tillegg det Helland kaller «energinære produkter» som for eksempel strømstyring og ladning av elbiler.

-Hvor vil dere i år selge mest smarthus-produkter – I Rogaland via AMS, i Oslo eller i Bergen?

- Vi selger veldig bra i Bergen for tida, men jeg tror nok boligbyggingen i Oslo og inngangsporten vi har via store utbyggere som utgjør inntil 600 byggmestre landet over vil gjøre utslaget, sier Helland.

-- Selv om vi var for tidlig ute, er vi nå godt posisjonert til å respondere på den grønne bølgen som er på vei, sier Nag.

- Men bryr egentlig folk flest seg så mye om strømstyring og strømsparing med så lave strømpriser som vi nå har?

- Jeg tror folk ønsker å vise at de tar et personlig ansvar for grønn omstilling og etter hvert vil se at intelligent strømstyring er attraktivt, sier Nag.

Mer fokusert velferdsteknologi

Velferdsteknologi til forskjell fra almen smarthusteknologi har det særpreg at det krever tett samarbeid med kommuner og helsevesen. Derfor er det selv om dingsene og sensorene er mye av det samme, et helt annet marked. Det er via en rekke undersøkelser påvist at det offentlige med årene kan spare helt opp mot 23 milliarder (Ny Analyse for Telenor i 2040) selv med en moderat innfasing av velferdsteknologi.

- Nå gjør vi det mer fokusert via Safemate og samarbeid med Sensio. Foreløpig er ikke alle brikkene på plass her, men vi ser selvsagt velferdsteknologi som et satsingsområde, sier Nag.

Sensio har lyktes

Sensio er et av få smarthus-selskaper som kan vise til positive tall og Lyse eier 15 prosent av selskapet. De hadde 24 millioner kroner i omsetning i fjor og er med det større enn Telenor Objects. Og framfor alt de har positiv bunnlinje i tre år nå med 2,7 millioner i pluss i fjor ifølge administrerende direktør William Holm. Sensio har avtaler med flere kommuner blant annet Fredrikstad, Bodø, Tromsø og Oslo. I tillegg mot sykehus i Frogn, Fauske, Tysvær med flere.

- Telenor har nå avtaler med 100 kommuner om velferdsteknologi. Sensio har noen. Lyse er eid av kommuner. Det samme er de fleste av partnerne i Altibox. Skulle ikke det gi dere et godt utgangspunkt for vertikalt samarbeid om velferdsteknologi?

- Vi har nærhet til kommunene via eierskap, fibernett og eiere. Det gir oss selvsagt en god plattform for tjenesteleveranser innen velferdsteknologi som også i stor grad er kommunikasjonsorientert, sier Nag.

Fortsatt rødt i Smartly?

Men til tross for utsalg av alarmvirksomheten og nye partnerskap, vil nok Smartly både i år og neste år vise røde tall. 

Årsaken er selvsagt at utgiftene til ytterligere AMS-installasjoner i 100.000 hjem i Rogaland vil belaste regnskapet. I Lyse er de ennå ikke ferdig med omstillingen og Kristian Helland vil ikke si noe om budsjettmessige målsettinger annet enn at selvsagt lønnskostnadene vil bli sterkt redusert og utsalget av alarmvirksomheten vil telle positivt.

- Men hvis det fortsatt skal investeres i gatewayer som smarte hus i 100.000 boliger vil det kreve sitt. Har dere vurdert å kutte gatewayene og bare installere AMS i år og neste år?

- Det er slik at Smart Gateway løsningen vi har valgt også fungerer som kommunikasjonsløsning for AMS, og kommunikasjonsløsning må alle har når nye strømmålere rulles ut til kundene, sier Nag

- Tallene viser at det er dyrt å være smart for tidlig. Mange sier «innovate or die». Har du fortsatt etter denne smellen, like stor tro på innovasjon?

- All erfaring viser at skal vi overleve både som teleoperatør og tjenesteleverandør, må vi hele tiden utvikle nye produkter og tjenestekonsepter. Og vi vet at ikke alle trær vokser inn i himmelen. Vi startet Altibox med «Triple Play», men IP-telefoni fikk aldri stor betydning. Smarte hjem og smarte byer er så langt umodne produkter i et umodent marked. Men at markedet kommer for de som er riktig posisjonert er jeg ikke i tvil om. Det dummeste vi kunne gjort ville vært å ignorere velferdsteknologi, smarte hus og smarte byer. I dag er vi lykkelig ved vår fiberkabel, men vi hadde ikke lyktes heller der uten stadige produktinnovasjoner via Altibox. Joda, det er dyrt i startfasen å være smart. Men det er enda dyrere ikke å være der når markedet kommer. Jeg er glad for å jobbe i et konsern som ser dette, sier Nag.

- Men når markedet modnes kommer vel de amerikanske gigantene og tar det hele. Google med sitt Nest, Apple med stadig smartere smarte mobiler og andre selskaper med smarte duppeditter produsert i milliardtall for et verdensmarked?

- Vi satser på standardiserte hyllevarer i de enkelte enhetene i hjemmet. Og vi har en nærhet og en kunderelasjon til de enkelte hjem, de enkelte byer i Norge og de enkelte kommuner som Google og desslike ikke har. Og på dette området har vi ikke sett mye til de amerikanske gigantene foreløpig, men de kommer, og da må vi som mediebransjen i dag velge mellom partnerskap eller konkurranse. Lyse skal vise vei, sier Nag.

- For øvrig er det slik at Både Gooles Nest og Apples Home Kit for tiden gjennomgår en veritabel rundjulig i amerikanske presse, nettopp på grunn av umodent marked, forsinkede produkter, teknologifikserte organisasjoner og lave marginer, avslutter Nag.

Bransjetrender