Bravida får utvidet avtale med NextGenTel

Bravida får utvidet avtale med NextGenTel

Bravida har fått fått fornyet sin samarbeidsavtale med NextGenTel om utbygging, leveranse, beredskap og drift av sitt nett. I tillegg er avtalen utvidet.
Den nye avtalen mellom selskapene er utvidet fra å være en avtale om utbygging og leveranse, til også å omfatte en beredskaps- og driftsavtale.

Denne er ment å videreutvikles slik at våre montører kan drive aktiv feilsøking og feilretting på DSLAM. Dette vil avlaste deler av feilrettingen som operatøren selv gjør i dag.

Avtalen har en varighet på to år med mulighet til forlengelse. NextGenTel har om lag 22 prosent av bredbåndsmarkedet.