Bravida på video

Installasjonsselskapet Bravida har blitt med i Tandberg Partner Program.

Nylig ble Tandberg Partner Program for salg av videokonferanseløsninger operativt i Norge.

Telekom-installasjonsselskapet skal sammen med Tandberg, og andre leverandører, utvikle det norske markedet for videokonferanseløsninger.