Bravida setter opp prisen

Mange har varslet at Victor D. Normans iver etter å slette alle statlige rammeavtaler på it-området, vil medføre høyere it-kostnader for det offentlige. Nå kommer de første varslene om prisøkninger.
Bravida i Ålesund har sendt ut følgende melding til sine kunder i Møre og Romsdal som har kjøpt telefonsentraler fra Nortel:

"De siste 4 årene har Staten fremforhandlet spesialpriser og -betingelser for kommuner og andre offentlige organ. Denne avtalen har betegnelsen FNS. Inneværende avtaleperiode utløper 31. desember 2002. Staten sier nå at denne avtalen ikke vil bli fornyet. Dersom det ikke blir fremforhandlet nye erstattende avtaler, må det påregnes en økning i priser på utstyr.

Dersom kommunen ønsker å unngå en prisstigning på 15 prosent på utstyr i denne leveransen, må utstyret bestilles før utløpet av inneværende år. Dette er kun en orientering til kommunen, vi vil selvsagt gjøre det vi kan for å frembringe de til enhver tid gunstigste prisene."

Andre leverandører har foreløpig ikke varslet økte priser, og kommentarer Computerworld så langt har fått fra aktører i markedet er at leverandørene ser ut til å vurdere utviklingen i første kvartal før de eventuelt kommer med tilsvarende varsler.