Bravida tok fylkeskommunene

Bravida Nord skal levere telefonitjenester til de seks nordligste fylkeskommune. I tillegg er 70 kommuner med i avtalen.
Det er en storkontrakt som Bravida nå har halt i land. Kundene har et årlig trafikkvolum på cirka 45 millioner kroner som danner grunnlag for kontraktens verdi.

Fylkeskommunene det gjelder er Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Avtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år.

-- Bravida har vært leverandør på telefonitjenester for fylkeskommunene i de to foregående årene, og vi ser det som en stor tillitserklæring at vi er valgt på nytt, sier regionsdirektør Jon Aune i Bravida Nord.

Ventelo Norge er underleverandør til avtalen, og leverer nå teletjenester til mer enn 200 kommuner i Norge.