Bredbånd i luften i Bømlo

Alle husstander i Bømlo vil få tilgang til bredbånd med en hastighet opp til 1 megabit per sekund via kringkasting.

Som første kommune i landet får nå 96 prosent av Bømlo-innbyggerne bredbåndstilgang over kringkastingsnettet. I første omgang 1 megabit per sekund, men hastigheten skal kunne økes senere. Det er Telenorselskapet Norkring og det lokale bredbåndsselskapet Vikom som har samarbeidet om løsningen.

Løsningen vil kunne gi kommuner i utkantstrøk muligheter for å bygge ut bredbåndstilknytning hvor det ellers ikke ville være økonomisk lønnsomt å bygge ut. Utprøving har vist at Norkrings bakkebaserte kringkastingsnett nå kan brukes til høyhastighets Internett-tilkobling gjennom radiobølger.

-- Dette åpner for helt nye muligheter i både Bømlo og andre kommuner hvor tradisjonelle bredbåndsalternativ ikke er tilgjengelige, eller økonomisk forsvarlige å bygge ut, sier administrerende direktør Nils-Jørgen Felldal i Norkring.

Vikom vil ha kundeansvaret og formidle Internett-tilgang til husstandene gjennom det digitale sende- og transportnettet som skal bygges og driftes av Norkring. Målet er at sendenettet skal være operativt fra august i år. Vikom eies av Bømlo kommune, Finnås kraftlag og Eidesvik Holding.