Bredbånd til hele folket

Stortinget har talt. Alle i Norge skal innen 2007 ha tilgang til bredbånd.
Gjennom en avtale mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er det nå klart at alle nordmenn vil få en rett til bredbånd innen 2007.

Problemet til nå har vært at nordmenn i grisgrendte strøk har vært avskåret fra bredbåndstilbud fordi leverandørene ikke har funnet det kommersielt forsvarlig å bygge ut i distriktene.

Dette vil Stortinget ha en endring på.

-- Stortinget ber Regjeringen legge til rette for å øke takten i bredbåndsutbyggingen slik at målet om bredbånd til alle hussstander, bedrifter og offentlig institusjoner kan nås i løpet av 2007, heter det i en innstilling fra næringskomiteen om bredbånd for kunnskap og vekst.

Dette innebærer at Regjeringen må sette av penger for å finansiere bredbåndsutbyggingen i de distrikter som idag ikke har vært lønnsomme å bygge ut.

Hva dette vil koste av skattebetalernes penger, er foreløpig ikke avklart.

Fremskrittspartiet, SV og Senterpartiet ønsket enda større satsning og frykter at dette ikke er nok for å sikre at det etableres fremtidsrettet og robust bredbåndsinfrastruktur til alle.

Næringskomiteen mener at det er realistisk å tro at dagens bredbåndsleverandører vil kunne bygge ut bredbånd til 90 prosent av befolkningen innen 2005. Det betyr at Regjeringen må finansiere utbygging for de siste 10 prosentene av Norges befolkning.

I dag tilbys bredbånd til rundt 65 prosent av Norges befolkning.