Bredbånd viktigst for it-sjefene

Bredbånd viktigst for it-sjefene

Norske it-ansvarlige vurderer det som mest lønnsomt å bruke penger på å kjøpe bredbånd og pc.
Confex og IKT-Norge har spurt 700 norske it-ansvarlige om hva de vurderer som den mest lønnsomme it-investeringen i egen og andres virksomheter.

-- For de fleste er dette nok en liten aha-opplevelse. Vi er vant til å si at det er tjenestene på toppen som er interessant og at en boks er en boks. Men de it-ansvarlige setter bredbånd og pc-en høyest. Det er kanskje på tide å se pc-en som en pådriver for lønnsomhet igjen, sier Fredrik Syversen i IKT- Norge.

Undersøkelsen er utført i et representativt utvalg av norske virksomheter, og de it-ansvarlige fikk svare fritt. Undersøkelsen viser at det er bredbånd som blir vurdert som den mest lønnsomme it-investeringen, dette kombinert med pc er et godt utgangspunkt.

- Det er jo litt åpenbart, men har du de to tingene på plass, har du kommet langt. Når det gjelder bredbånd ser vi at det nesten er et umettelig behov, sier Syversen videre.

Husk menneskene

Hensikten med undersøkelsen er todelt. For det første er det ment som en rettesnor til it-ansvarlige om hva bransjen mener de mest lønnsomme investeringene er.

- Dette er også ment å fortelle næringslivet hva de kan tjene penger på, sier Syversen og peker på at pc-en fortsatt er viktig for de ansatte og it-innkjøperne.

På syvende plass finner vi personale/dyktige medarbeidere. I en ellers teknologiverden syntes Øyvind Vederhus i Confex det er bra at også de ansatte blir sett på som en viktig resurs til økt lønnsomhet.

- Det er hyggelig at de vurderer det å investere i dyktige medarbeidere blir vurdert som viktig på linje med mye annet, sier han.